Sysselsättningsledigheten stödjer återanställning av den uppsagda arbetstagaren

Nyheter

Syftet med sysselsättningsledighet är att den uppsagda arbetstagaren så snabbt som möjligt ska få ett nytt arbete efter att föregående anställning slutat.

Du kan ha rätt till ledighet om du sägs upp antingen av produktionsrelaterade och ekonomiska orsaker eller på grund av omstrukturering av arbetsgivarens verksamhet och din arbetsgivare uppfyller skyldigheten att tillhandahålla anställning och utbildning. Du kan komma överens om sysselsättningsledighet med din arbetsgivare också ifall din uppsägning beror på konkurs.

Du kan använda sysselsättningsledigheten under uppsägningstiden då du har rätt till att upprätta en sysselsättningsplan med AN-tjänsterna. Under sysselsättningsledigheten har du också rätt att delta i arbetskraftsutbildning, praktik och inlärning i arbetet om dessa åtgärder har avtalats i sysselsättningsplanen.

Längden på sysselsättningsledigheten beror på uppsägningstidens längd. Ledigt beviljas i hela arbetsdagar, men du kan använda en dag av sysselsättningsledigheten också under flera dagar. Du behöver inte använda din sysselsättningsledighet vid samma tillfälle, utan den kan delas upp i mindre delar. Det totala antalet timmar för de lediga dagar du använder måste dock motsvara antalet timmar för ordinarie arbetstid för hela arbetsdagar. Syftet med anställningsledigt är att den uppsagda arbetstagaren snabbt ska kunna få ett nytt arbete efter att den föregående anställningen slutat.

Du kan läsa mer om sysselsättningsledigt på Finlexs webbplats.

Laki työsopimuslain muuttamisesta (finlex.fi, på finska)⁠