Työllistymisvapaa tukee irtisanottua uudelleentyöllistymisessä

Uutinen

Työllistymisvapaan tarkoituksena on, että irtisanottu työntekijä pääsisi mahdollisimman nopeasti uuteen työhön edellisen työsuhteen päättymisen jälkeen.

Sinulla voi olla oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen, jos sinua ollaan irtisanomassa joko tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä ja työnantajasi täyttää työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden. Voit sopia työllistymisvapaasta työnantajasi kanssa myös silloin, jos irtisanomisesi johtuu konkurssista.

Voit jäädä työllistymisvapaalle irtisanomisaikanasi, jolloin sinulla on oikeus työllistymissuunnitelman laatimiseen TE-palveluiden kanssa. Työllistymisvapaan aikana sinulla on oikeus osallistua myös työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun ja työssä oppimiseen, jos näistä toimenpiteistä on sovittu työllistymisvapaata koskevassa ohjelmassa.

Työllistymisvapaan pituus riippuu irtisanomisaikasi kestosta. Vapaa myönnetään kokonaisina työpäivinä, mutta voit käyttää työllistymisvapaaseen kuuluvan työpäivän myös useamman päivän aikana. Sinun ei tarvitse käyttää työllistymisvapaatasi yhtäjaksoisesti, vaan se voidaan jakaa pienempiin osiin. Käyttämiesi vapaiden kokonaistuntimäärän täytyy kuitenkin vastata kokonaisten työpäivien säännöllisen työajan tuntimäärää.

Voit lukea lisää työllistymisvapaasta Finlexin verkkosivuilta.

Laki työsopimuslain muuttamisesta (finlex.fi)⁠