Arbetsmarknadsläget försämras på hösten, men en vändning till det bättre förutspås redan nästa år

Nyheter

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos börjar sysselsättningsgraden minska och arbetslösheten öka i höst. Sysselsättningsgraden börjar öka redan under 2025 i och med att det allmänna ekonomiska läget förbättras.

Antalet permitteringar ökar kraftigt under hösten. Enligt prognosen ökar antalet permitterade på heltid i början av året till nästan 40 000 personer.

Sysselsättningsgraden sjunker 2024 jämfört med detta år, men ökar igen 2025. Sysselsättningsgraden bland 20–64-åringar förblir oförändrad i år, men sjunker nästa år med 0,1 procentenheter. År 2025 stiger sysselsättningsgraden till 78,7 procent, dvs. ökningen är 0,7 procentenheter jämfört med 2024. Sysselsättningsgraden för personer i åldern 15–64 år är 73,6 procent i år, 73,5 procent 2024 och 74,1 procent 2025.

Arbetslöshetsgraden stiger med 0,5 procentenheter i år och är 7,3 procent på årsnivå. Nästa år stiger arbetslöshetsgraden till 7,4 procent, men sjunker till 7,0 procent 2025.

Mer information

Arbetsmarknadsprognos: Arbetsmarknadsläget försämras på hösten – en vändning till det bättre förutspås redan nästa år (tem.fi)