Jobbmarknadens regionala sidor är en kanal till lokala tjänster

Nyheter

Jobbmarknaden samlar olika organisationers sysselsättnings- och näringstjänster på ett och samma ställe. Tjänsterna visas på webbplatsen i anslutning till informationsinnehållet och dessutom hittar användaren enkelt tjänsterna i sin egen region via Jobbmarknadens regionala sidor.

För närvarande visas på de regionala sidorna ett omfattande urval sysselsättnings- och näringstjänster vid AN-byråerna, NTM-centralerna och inom kommunförsöken med sysselsättning. På de regionala sidorna finns dessutom andra organisationers tjänster i enlighet med vad som avtalats om dem i olika regioner.

Tjänsterna ska finnas beskrivna i Suomi.fi:s Servicedatalager, varifrån de hämtas till Jobbmarknaden och de regionala sidorna. Organisationer inom den offentliga förvaltningen är skyldiga att använda Servicedatalagret.

Beskrivningen av arbetskraftstjänsterna är i fortsättningen sysselsättningsområdenas ansvar

Arbetskraftstjänsterna håller på att förnyas så att de AN-tjänster som staten nu ansvarar för från och med 2025 överförs på sysselsättningsområdena som kommunerna bildar. I fråga om de lagstadgade tjänsterna är även sysselsättningsområdena skyldiga att använda Servicedatalagret.

I praktiken ska de nya sysselsättningsområdena se till att de tjänster de erbjuder beskrivs i Servicedatalagret och de kan visas till exempel på Jobbmarknaden.

Basbeskrivningarna hjälper till att komma igång

För att underlätta beskrivningen av tjänsterna kommer Servicedatalagret att få så kallade basbeskrivningar av de tjänster som de nya sysselsättningsområdena ska ansvara för. Basbeskrivningen är en färdig mall för beskrivningen av tjänsten, där regioner själv kompletterar de nödvändiga uppgifterna om tjänsten.

Basbeskrivningar görs av de vanligaste tjänsterna. Målet är att basbeskrivningarna blir klara i början av 2024 så att de är tillgängliga för sysselsättningsområdena i god tid innan de inleder sin verksamhet.

Basbeskrivningarna görs vid Suomi.fi-webbredaktionen i samarbete med nätverket och sakkunniga. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för beredningen och upprätthållandet av basbeskrivningarna.

Läs mer

Jobbmarknadens regionala sidor