Työmarkkinatorin aluesivut on väylä paikallisiin palveluihin

Uutinen

Työmarkkinatori kokoaa eri organisaatioiden tarjoamia työllisyys- ja elinkeinopalveluja yhteen paikkaan. Palveluja näytetään sivustolla tietosisältöjen yhteydessä ja sen lisäksi käyttäjä löytää oman alueensa palvelut helposti Työmarkkinatorin aluesivujen kautta.

Tällä hetkellä aluesivuilla näytetään kattavasti TE-toimistojen, ELY-keskusten ja työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys- ja elinkeinopalveluja. Sen lisäksi aluesivuilla on muiden organisaatioiden palveluja sen mukaan, miten niistä on eri alueilla sovittu.

Palvelujen tulee olla kuvattuina Suomi.fin Palvelutietovarannossa, josta ne haetaan Työmarkkinatorille ja aluesivuille. Julkishallinnon organisaatioilla on Palvelutietovarannon käyttövelvollisuus.

Työvoimapalvelujen kuvaaminen jatkossa työllisyysalueiden vastuulla

Työvoimapalvelut ovat uudistumassa siten, että vuodesta 2025 alkaen nykyisin valtion vastuulla olevat TE-palvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden vastuulle. Lakisääteisten palvelujen osalta myös niillä on Palvelutietovarannon käyttövelvollisuus.

Käytännössä uusien työllisyysalueiden tulee huolehtia siitä, että niiden tarjoamat palvelut on kuvattu Palvelutietovarantoon ja niitä voidaan näyttää esimerkiksi Työmarkkinatorilla.

Pohjakuvaukset auttavat alkuun

Palvelujen kuvaustyön helpottamiseksi Palvelutietovarantoon on tulossa niin sanottuja pohjakuvauksia uusien työllisyysalueiden vastuulle tulevista palveluista. Pohjakuvaus on palvelun kuvaamisen perustaksi tarkoitettu valmis pohja, johon alueet itse täydentää tarvittavat tiedot.

Pohjakuvauksia tehdään yleisimmistä palveluista. Tavoitteena on, että pohjakuvaukset valmistuvat vuoden 2024 alkupuolella, niin että ne ovat työllisyysalueiden käytettävissä hyvissä ajoin ennen niiden aloittamista.

Pohjakuvaukset tehdään Suomi.fi-verkkotoimituksessa yhteistyössä verkoston ja asiantuntijoiden kanssa​. Niiden valmistelusta ja ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lue lisää

Työmarkkinatorin aluesivut