Broschyren Arbeta i Finland och en flerspråkig rådgivningstjänst ska motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft

Nyheter

Broschyren Arbeta i Finland ges ut av arbets- och näringsministeriet och informerar arbetstagare om deras rättigheter på 24 språk. I broschyren finns också information om vart man kan vända sig om man misstänker utnyttjande. En flerspråkig rådgivningstjänst riktad till säsongsarbetare ska också motverka utnyttjande av utländsk.

Kausityö

Broschyren Arbeta i Finland innehåller information om arbetsvillkoren i Finland och råd till arbetstagare om hur de ska gå till väga om de blivit utnyttjade. 

Broschyren ges som tidigare åt ut på finska, svenska, engelska, ryska, ukrainska, nepali och thai, men därtill också på 17 nya språk: albanska, arabiska, bengali, bosniska, dari, farsi, franska, hindi, kinesiska, portugisiska, somaliska, sorani, spanska, turkiska, urdu, uzbekiska och vietnamesiska. Det här är de mest talade språken bland de personer som behöver tillstånd för att arbeta i Finland.

Rådgivningstjänst hjälper utnyttjade

För att motverka utnyttjandet av utländsk arbetskraft har det också inrättats en rådgivningstjänst på flera språk. Rådgivningen är avsedd för säsongsarbetare och andra utländska arbetstagare. Den öppnas den 16 maj och betjänar fram till den 9 september. Det är Brottsofferjouren som ansvarar för den praktiska verksamheten. 

Tjänsten riktar sig till personer som vill ha information om arbetsvillkoren i Finland och till personer som misstänker att de blivit utnyttjade. Information ges till exempel om lagenliga arbetsvillkor, boende- och hygienförhållanden och de rättsmedel som står till buds. Med samtycke av den som tar kontakt kan ärendet också överföras till myndigheterna för fortsatt utredning. 

Rådgivningstjänsten besvarar frågor på ryska, engelska, finska och svenska per telefon och i olika meddelandetjänster. Vid behov kan man få hjälp också på andra språk med hjälp av en tolk. Tjänsten är öppen kl. 11 –13 och 15 –18. 

Utnyttjande motarbetas också med hjälp av videor

Arbets- och näringsministeriet har låtit göra två videor som handlar om det finska arbetslivets spelregler. Avsikten är att motarbeta utnyttjandet av utländsk arbetskraft och människohandel. I videorna ingår också information om hur man söker hjälp. 

Videorna är i synnerhet riktade till dem som flyr från Ukraina och som kan ansöka om tillfälligt skydd.

Mer information

Broschyren Arbeta i Finland (tem.fi)
Rådgivningstjänst för säsongsarbetare (riku.fi)
ANM-rådgivningsvideor för personer som får tillfälligt skydd (youtube.com)