Arbetskraftsbarometern: största delen av Finland lider av matchningsproblem

Nyheter

Den nya Arbetskraftsbarometern fokuserar i höst på framtidsutsikterna för teknik- samt social-, hälso- och välfärdssektorn.

Enligt Arbetskraftsbarometern råder det för närvarande inte brist på arbetskraft i något område och situationen kommer inte heller att förändras inom den närmaste framtiden. Största delen av områdena lider av matchningsproblem: det finns fortfarande lediga jobb, men de arbetslösa arbetssökandenas kompetens matchar inte dem. Arbetslösheten förutspås öka och antalet lediga jobb minska.

Det råder brist på arbetskraft särskilt inom social- och hälsovården, som också lider av brister i digital kompetens och språkkunskaper. Den kroniska bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården förväntas inte ge efter. Det råder brist på i synnerhet sjukskötare och närvårdare också inom den närmaste framtiden.

Det viktigaste som behövs inom den närmaste framtiden är grundläggande kompetens, såsom yrkeskompetens, yrkesskicklighet samt kunskaper i inhemska och utländska språk. Det finns också efterfrågan på mångkulturella färdigheter, internationell kompetens och social kompetens. Det behövs omfattande digital kompetens på olika nivåer samt kompetens i anslutning till artificiell intelligens inom olika sektorer och yrkesgrupper.

Mer information