Nytt på Jobbmarknaden: Du kan bifoga mer information till din platsannons än tidigare

Nyheter

Förutom att vi har gjort allmänna förbättingar på Jobbmarknaden, har vi också lagt till egenskaper med hjälp av vilka du kan göra din arbetsplatsannons mer omfattande.

Tuotantopaivitys sv

Arbetsspråket är from nu obligatorisk information i Jobbmarknadens arbetsplatsannonser. Du ombeds att anmäla arbetsspråket, dvs. det språk som ni använder på er arbetsplas. Information om arbetsspråket i platsannonserna är av betydelse speciellt med tanke på internationella arbetstagare så att det är lättare för dem att hitta jobbmöjligheter som motavarar deras språkkunskaper. Dessutom kan du beskriva i platsannonsen mera noggrannt de krav på språkkunskaper som jobbet kräver. Arbetsspråket kommer också i ett senare skede att var ett sökkriterium i avsnittet Lediga arbetsplatser.

Det är nu möjligt att lägga till arbetsplatsannonsen ditt företags marknadsföringsbeskrivning på flere olika språk, tidigare kunde man göra det endast på finska. Även detta underlättar internationell rekrytering.

Det huvudsakliga yrket bör hädanefter läggas till arbetsplatsannonsen. Om annonsen endast har en yrkesbenämning, väljs den automatiskt till blanketten. Informationen sparas endast för statistikföring.

I avsnittet Kontaktuppgifter till rekryteringen är det nu möjligt att skriva förnamn och efternamn. Därtill är det numera möjligt att lägga till flere kontaktuppgifter till arbetsplatsannonsen.

Vi har dessutom förbättrat jobbsökarprofilens tillgänglighet och korrigerat problem som upptäckts.

Logga in på Jobbmarknaden och bekanta dig med dessa reformer!