Information om rekryteringsstöd har skickats till utvalda ensamföretagare

Nyheter

En slumpmässigt grupp ensamföretagare på Fastlandsfinland har informerats om rekryteringsstöd för ensamföretagare under veckorna 33 och 34. Breven har skickats till adresser som mottagits från Skatteförvaltningen.

mies_toimistolla

Rekryteringsstöd är riktat till enskilda entreprenörer

Målet med försöket är att sänka företagares tröskel att rekrytera, skapa nya arbetsgivarföretag samt främja företagens tillväxt och sysselsättning. Stödet beviljas till entreprenören på grund av  försöket med rekryteringsstöd.

Försöket med rekryteringsstöds är riktat till ensamföretagare och andra företag där endast personer i företagarställning arbetar. För försöket väljs en slumpmässig grupp ensamföretagare på Fastlandsfinland ut. Företagarna väljs ut från Skatteförvaltningens registeruppgifter. Rekryteringsstöd kan sökas före 31.12.2022.

AN-byrån skickade totalt 31 000 brev. Rekryteringsstöd beviljas upp till 1 165 företagare. Rekryteringsstöd beviljas av Sydöstra Finlands AN-byrå.

Läs mer