Den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan inleds i mitten av september

Nyheter

Under den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan ordnar AN-byråerna runt om i Finland ett mångsidigt program med anknytning till arbetskraftsutbildningar. Programmet ordnas både på webben och som evenemang som intresserade kan delta i. Målet med arbetskraftsutbildningsveckan är att presentera det rikliga utbildningsutbudet och öka kunskapen om fördelarna med utbildningsformen.

Den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan ordnas för första gången den 11–15 september. Under veckan ordnar AN-byråer runt om i Finland mässor med anknytning till arbetskraftsutbildningar, öppet hus på läroanstalter som ordnar arbetskraftsutbildning och TE-lives infosändningar. Syftet med arbetskraftsutbildningsveckan är att lyfta fram mångsidigheten i utbudet av arbetskraftsutbildningar och sprida information om hur bra och flexibelt arbetskraftsutbildning kan leda till sysselsättning. Evenemanget koordineras av Egentliga Finlands AN-byrå i samarbete med Nylands AN-byrå.

– Idén till arbetskraftsutbildningsveckan föddes ur tanken att arbetskraftsutbildningen har förtjänat sitt eget stora evenemang och att det vore fint att fira veckan i hela Finland nu när AN-tjänsterna ännu tillhandahålls i sin nuvarande form, berättar Eija Erlamo (framtill på bilden) som är sakkunnig vid Egentliga Finlands AN-byrå om bakgrunden till evenemanget och hänvisar till att ansvaret för att ordna sysselsättningstjänster överförs till kommunerna i början av 2025.

Arbetskraftsutbildningen riktar sig i första hand till arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet, personer över 20 år och personer som fullgjort sin läroplikt. Inom arbetskraftsutbildningen kan du avlägga grund-, yrkes- och specialyrkesexamina eller delar av dessa. Det erbjuds också vidareutbildning och kompletterande utbildning samt företagarutbildning. 

Arbetskraftsutbildning ordnas enligt behov

Arbetskraftsutbildningar ordnas inom de branscher där det råder brist på arbetskraft. Behovet av arbetskraft inom olika branscher varierar regionalt.

– En av de största branscherna som lider av brist på arbetskraft är vårdbranschen. Metallbranschen befinner sig i en liknande situation. Man har också länge behövt arbetskraft inom byggbranschen, men branschen prövas för närvarande av konjunkturväxlingen, som bland annat orsakar samarbetsförhandlingar, berättar Satu Oja, som är sakkunnig vid Egentliga Finlands AN-byrås utbildningstjänster (baktill på bilden).

Även inom restaurangbranschen råder brist på arbetskraft, men det finns inte tillräckligt med sökande till arbetskraftsutbildningar inom branschen.

– Branschens attraktivitet minskade när man var tvungen att stänga restauranger under coronapandemin. Situationen är också på det sättet motsägelsefull att även om arbete erbjuds kan arbetsgivarna inte erbjuda arbetstagarna fullt antal arbetstimmar. Dessutom är arbetstiderna inom branschen utmanande, berättar Oja om orsakerna till bristen på sökande.

– AN-tjänsterna och läroanstalterna ordnar arbetskraftsutbildningar enligt vilka branscher som lockar arbetssökande. Utbildningar ordnas alltså inte om det inte finns tillräckligt med deltagare. Detta visar att arbetskraftsutbildningen är en mycket flexibel utbildningsform, tillägger Eija Erlamo.

Det finns dock alltid utbildningar för branscher med en klar brist på arbetskraft.

– Dessutom lönar det sig att komma ihåg RekryteringsUtbildning, som är en form av arbetskraftsutbildning. I RekryteringsUtbildning söker ett enskilt företag arbetskraft och det är en mycket användbar utbildningsform inom många olika branscher, påminner Satu Oja.

Hur väl sysselsätter arbetskraftsutbildningarna arbetssökande?

– Mycket väl. Till exempel i vår egen region i Egentliga Finland sysselsätts cirka 80 procent av dem som deltar i arbetskraftsutbildning inom ekonomiförvaltningsbranschen. Vi följer kontinuerligt upp antalet personer som sysselsatts genom utbildningarna. Om det verkar som om någon utbildning ger sämre resultat börjar vi bedöma om det över huvud taget lönar sig att ordna utbildningen eller på vilket sätt och hur ofta det skulle vara mest lönsamt att ordna den, berättar Oja.

Det lönar sig att aktivt följa de utbildningar man kan söka till

Enligt Eija Erlamo lönar det sig för arbetssökande att vara nyfikna på arbetskraftsutbildningarna.

– Det kan vara lite svårt att följa arbetsmarknadssituationen i den egna regionen. Om du kollar upp hurdana arbetskraftsutbildningar som ordnas i ditt område får du en uppfattning om vilka branscher det finns efterfrågan inom, dvs. vad det lönar sig att studera.

Satu Oja uppmanar till att modigt bekanta sig också med sådana arbetskraftsutbildningar som ordnas någon annanstans än i närheten av den egna hemorten. Dessutom lönar det sig att beakta att vissa utbildningar ordnas endast på webben, så dem kan man delta i var som helst i Finland.

– Om du inte fick en studieplats i år är det bra att komma ihåg att det kanske ordnas arbetskraftsutbildning för den bransch du sökt till. I vissa arbetskraftsutbildningar kan du avlägga hela examen till exempel så att du fortsätter studierna som läroavtalsstudier efter den egentliga arbetskraftsutbildningen. Det lönar sig att kolla in utbildningsutbudet på TE-tjänsternas webbplats varje vecka, eftersom ansökningstiden för vissa utbildningar är kort. Det lönar sig också att följa AN-byråernas YouTube-kanaler, eftersom det även där ofta finns information om arbetskraftsutbildningar, säger Oja.

Din situation kan också vara sådan att du ännu inte vet vilken bransch du är intresserad av att studera. Ett bra alternativ i en sådan situation är att delta i karriärträning, eftersom du under karriärträningen kan bekanta dig med olika utbildningsområden och läroanstalter.

Höga förväntningar

Läroanstalter som ordnar arbetskraftsutbildningar har sedan våren haft möjlighet att tillsammans med AN-byråerna i sina områden planera hurdana evenemang de vill ordna under arbetskraftsutbildningsveckan.

– Det här är alla tiders chans för läroanstalterna att berätta om sina utbildningar. Dessutom är detta ett utmärkt tillfälle att utveckla ett helt nytt slags program, så arrangörerna får eventuellt också nya idéer av varandra som kan utnyttjas vid kommande evenemang, påpekar Eija Erlamo och berättar att hon önskar att arbetskraftsutbildningsveckan skulle bli ett årligt evenemang.

– Våra förväntningar på arbetskraftsutbildningsveckan är höga. Vi hoppas att vi med hjälp av evenemanget kan undanröja missuppfattningar om att arbetskraftsutbildning bara är något slags generella arbetskraftskurser. Arbetskraftsutbildning är riktig utbildning där du till exempel kan uppdatera din kompetens eller utbilda dig inom en helt ny bransch. Det är också ett mycket snabbt sätt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har länge önskat synlighet för dessa frågor, berättar Satu Oja.

Arbetskraftsutbildningsveckan inleds måndagen den 11 september med en riksomfattande TE-live-sändning som sänds från Österbottens AN-byrå. I sändningen ges svar på de vanligaste frågorna om arbetskraftsutbildning. Senare under veckan sänder olika AN-byråer TE-live-sändningar som fokuserar på teman som gäller lokal arbetskraftsutbildning. I sändningarna får man till exempel höra personer som gått arbetskraftsutbildningen berätta om sina erfarenheter.

Du hittar alla evenemang under den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan på Google Maps-kartan. Uppgifterna uppdateras eventuellt fram till evenemangets starttidpunkt. Mer information hittar du också på din regionala AN-byrås webbplats.

Du kan läsa mer om arbetskraftsutbildning på Jobbmarknaden. Du kan bekanta dig med aktuella arbetskraftsutbildningar på AN-tjänsternas webbplats.