Syftet för de sociala företagen är att skapa arbetstillfällen för personer som är i svagt läge på arbetsmarknaden

Nyheter

Genom att sysselsätta personer i svagt läge på arbetsmarknaden förbättras deras ställning i samhället. Samtidigt gagnar det ökning av sysselsättningsgraden. Sociala företag som integrerar till arbetet har som mål att till exempel sysselsätta partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa.

yhteiskunnallinen-yritys

Enligt Arbets- och näringsministeriets strategi, idkar ett socialt företag affärsverksamhet för att förverkliga sina mål i samhället och använder största delen av företagets vinst eller överskott till att föra framåt sina mål. I verksamheten betonas ansvar, öppenhet och transparens.

Arbetet i sig själv integrerar personen till samhället, men ibland kan hen behöva fortbildning, stöd till arbetslivsfärdigheter eller stöd till andra delar i livet så att övergåendet till arbetslivet skulle vara möjligt. Integration kan i praktiken vara till exempel olika sorters träningar eller arbete i olika arbetsförhållanden eller arbete som stöds.

För att integrering till arbete skulle lyckas måste begreppet av arbete utvidgas till exempel på följande sätt: arbete är oavlönad eller avlönad vinstgivande verksamhet i ett företag eller annan organisation. Ett medel för integrering kan till exempel vara arbetsprövning som är normalt arbete men oavlönat. Syftet med också de här medlet är att gå över till avlönat arbete eller att fungera som entreprenör.

På Jobbmarknad hittar du mer information om ämnet både för arbetsgivare och företagare och arbetssökande.

Mer information