Företagaren erbjuds hjälp och stöd av många slag

Nyheter

Den riksomfattande Företagardagen firas årligen den 5 september. Målet med dagen är att stöda företagarverksamheten och förbättra företagandets status. I denna nyhet har vi samlat information om olika tjänster som är riktade till företagare.

FöretagsFinlands telefontjänst  

När du som företagare behöver hjälp eller rådgivning är det enkelt att börja med att ringa till FöretagsFinlands telefontjänst. Du kan redan ha varit verksam i företagslivet under en längre tid eller också funderar du ännu på att bli företagare – FöretagsFinlands telefontjänst ger dig stöd i alla olika situationer. 

Tjänsten ger dig svar på allmänna frågor om att grunda ett företag samt information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster hos olika aktörer, såsom NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Business Finland och Finnvera. Vid behov får du också hjälp med att uträtta ärenden elektroniskt. Beroende på problemet kan telefontjänsten besvara din fråga antingen under samtalet eller hänvisa dig till rätt myndighet eller tjänsteleverantör. 

FöretagsFinlands telefontjänst är öppen måndag till fredag klockan 9–16.15 på numret 0295 020 501.

Samtalsavgiften bestäms enligt ditt abonnemangsavtal, (mobilsamtalsavgift eller lokalnätsavgift). Även kötiden är avgiftsbelagd. 

Om du vill höra mer om FöretagsFinlands telefontjänst kan du se TE-live-sändningen om ämnet. Där bekantar man sig närmare med tjänsten tillsammans med servicechef Marjo Öhmann.

Företagarens ekonomihjälp

Företagare, bli inte ensam med dina ekonomiska bekymmer! Rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp ger dig konfidentiellt, avgiftsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning. Rådgivarna vid Företagarens ekonomihjälp är experter på företagsekonomi och på att förbättra företagens lönsamhet.  

Du kan utnyttja tjänsten om 

  • du är orolig för företagets lönsamhet,
  • du inte kan betala ut lön till dig själv,
  • du märker att räkningarna hopar sig,
  • du inte längre kan betala lån och räntor på lånen eller
  • du vet inte vad du ska göra när arbetet eller försäljningen har minskat.

Du kan också ta kontakt om du vill diskutera din företagsverksamhets framtid i allmänhet eller om du känner att du inte längre orkar ta dig igenom ekonomiska svårigheter på egen hand och du är orolig för din egen ork.

Under den första kontakten går du igenom din situation med en sakkunnig. I slutet av samtalet får du konkreta anvisningar om vad det lönar sig för dig att göra härnäst. Vid behov får du också kontaktuppgifter till en expert i ditt område, som kan hjälpa dig att föra ärenden vidare och hitta en eventuell mentor.

Företagarens ekonomihjälp är öppen på finska måndag till fredag klockan 9–16.15 på numret 0295 024 881. Samtalsavgiften bestäms enligt ditt abonnemangsavtal, (mobilsamtalsavgift eller lokalnätsavgift).

Företagarens ekonomihjälp (ely-keskus.fi)

Forumet Företagarens ekonomihjälp hålls i Tammerfors på Sokos Hotel Torni 23.11.2023

På forumet Företagarens ekonomihjälp får du höra intressanta inlägg och diskutera företagarnas ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter samt hur de kan förebyggas. Evenemanget är avsett för tjänsten Företagarens ekonomihjälps intressentgrupper och för alla som är intresserade av ämnet.

Ilmoittautuminen Yrittäjän talousapu -foorumiin 23.11.2023 (webropol.com, på finska)

AN-byråernas tjänster för företagare

Även AN-byråerna erbjuder tjänster för företagare. AN-byråerna erbjuder hjälp och rådgivning under företagets hela livscykel. Om du behöver stöd för att trygga din utkomst i början av företagsverksamheten kan du ansöka om startpeng hos AN-byrån. Om företagets ekonomiska situation förändras kan du få hjälp av AN-byråernas experter på omställningsskydd.

Kontakta TE-byrån i din region när du behöver rådgivning eller hjälp med att rekrytera eller utveckla personal eller i förändringssituationer, eller med att starta företagsverksamhet. Hos AN-byråerna kan du till exempel få hjälp med att göra upp och publicera en arbetsplatsannons. Du kan också få stöd för rekryteringsprocessen i form av arbetserbjudanden och presentationer av arbetssökande. Om du vill utveckla ditt företag eller dina anställdas kompetens kan du kontakta AN-byrån.

Lokala AN-byråer (toimistot.te-palvelut.fi)