Idrottslärare

Yrke

Idrottslärare undervisar i gymnastik i skolan. Utöver undervisningen i idrottsgrenar omfattar arbetet också ett pedagogiskt perspektiv. Målet med arbetet är att väcka och stärka intresset för idrott. Idrottslärarens arbete är mångsidigt och kräver förutom kännedom om olika idrottsgrenar även interaktionsfärdigheter och organisationsförmåga.

I grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, idrottsinstitut, idrottsorganisationer, idrottsföreningar, kommuner och idrottsföretag. Personer som avlagt magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper arbetar också med andra uppgifter än undervisning.

Bläddra bland jobbannonser: Idrottslärare

Idrottsläraren ska på ett mångsidigt sätt vara förtrogen med olika idrottsgrenar samt kunna undervisa och handleda i dem. Målet med idrottsundervisningen är att erbjuda eleverna hjälpmedel för att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. Läraren ska behärska pedagogik, färdigheter i anslutning till läraretik och självkännedom samt kunna tillämpa undervisningen enligt gruppens och individens kunskapsnivå.

En idrottslärare måste också ha interaktionsfärdigheter. En bra interaktion mellan läraren och eleverna är en viktig förutsättning för att eleverna ska lära sig och få ett intresse för motion.

I yrket behövs en god organisationsförmåga eftersom läraren ansvarar för att planera undervisningen. Arbetet är krävande och ansvarsfullt. Undervisningsgruppernas storlek, ljudnivån på idrottsklektionerna och situationer som kan ändra snabbt inomhus eller utomhus kräver tålamod av idrottsläraren.

I yrket krävs färdigheter i första hjälpen. Idrottslärarna ansvarar ofta också för undervisningen i hälsokunskap.

Lärare med idrott som huvudämne måste ha en magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper med idrottspedagogik som huvudämne.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för lärare finns i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Idrottslärarens lön består i regel av två grunddelar, det vill säga en uppgiftsbunden lön och ett tillägg som baserar sig på arbetserfarenhet. Lönen påverkas bland annat av antalet undervisningstimmar. I lönen kan dessutom ingå särskilda ersättningar som betalas för andra uppgifter.

Inom branschen för utbildning, fostran och forskning finns många tjänste- och kollektivavtal. De flesta arbetar för kommunen och då iakttas antingen tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal i kommunsektorn (UKTA) eller det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA).