Anläggningsskötare, hallföreståndare

Yrke

Anläggningsskötare arbetar med kundservice och serviceuppgifter i anslutning till idrottsplatser inomhus och utomhus. Till uppgifterna hör också att hålla platserna städade och utföra små reparationsarbeten. Anläggningsskötare arbetar för kommuner och städer eller för privata ägare av hallar och idrottsplaner. I yrket behövs såväl tekniska baskunskaper som ett kundorienterat arbetssätt och en positiv inställning till idrott.

Arbetsmiljön är det idrottsställe som man är skötare eller föreståndare för. Detta kan vara en idrottshall, en simhall eller en idrottsplan utomhus. Arbetet medför mycket kontakt med andra människor. Arbetstiden för anläggningsskötare och hallföreståndare varierar. 

I yrket behövs grundläggande kunskaper om byggnadsteknik och instrumentering samt förmåga att ge första hjälpen. Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare och specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare kan avläggas på andra stadiet. Utbildning anordnas bl.a. på idrottsinstitut. Man kan också få utbildning på arbetsplatsen. 

Kunnat. Kaupungit. Yksityiset urheiluhallit, urheilukentät ja uimahallit.

Bläddra bland jobbannonser: Anläggningsskötare, hallföreståndare

Liikuntapaikkojen hoitajan ammatissa tarvitaan perusosaamista rakennus- ja laitetekniikasta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Ensiaputaito on ammatin keskeisimpiä vaatimuksia, sillä urheilupaikoilla sattuu silloin tällöin tapaturmia. Liikuntapaikkojen hoitajan on tunnettava myös erityisryhmien liikuntaedellytykset.

Tehtävien hoidossa tarvitaan tunnollisuutta. Järjestyksenpidossa tarvitaan tilanteiden mukaan jämäkkää ja ystävällistä otetta.

Omakohtainen tuntuma urheiluharrastuksiin ja liikuntamyönteisyys ovat eduksi.

Liikuntapaikkojenhoitajaksi voi kouluttautua suorittamalla liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon ja liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon. 

Tutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään mm. urheilu- ja liikuntaopistoissa, aikuisopistoissa ja koulutuskeskuksissa. 

Oppisopimuskoulutustakin on käytetty jonkin verran. 

Ammattiin koulutetaan myös työpaikoilla. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Tuntipalkkaus on tavallinen. Palkan määrää lisäävät ikälisät sekä runsaat ilta- ja viikonlopputyöt.