Tjänstedesigner

Yrke

Tjänstedesigners formar tjänster som tillhandahålls av företag samt kommuners och statens offentliga tjänster så att de är mer användarinriktade. Därtill förbättrar tjänstedesign serviceupplevelsen och kundupplevelsen. Arbetsuppgifterna omfattar datainsamling, analys, idégivning och planering. Det finns till exempel jobb på designbyråer och företag inom serviceindustrin. Arbetet kräver färdigheter i tjänsteutformning, användarcentrerat tänkande, kreativitet och samarbetsförmåga.

Företag inom design- och servicebranschen. Planerings- och konsultbyråer. Kommuner. Staten. Företagare.

Bläddra bland jobbannonser: Tjänstedesigner

Tjänstedesignern ska behärska tjänstedesignens teorier, metoder och verktyg. Man måste kunna granska planeringsobjektet på ett omfattande sätt med beaktande av flera faktorer och förutse framtiden. I arbetet behöver man förmåga att komma med idéer, innovativitet och planeringskompetens.

Ett användarorienterat tänkande är nödvändigt, eftersom tjänsten måste uppfylla användarnas behov och förväntningar, och därför är det också nödvändigt att förstå användarupplevelsen. Kundorientering behövs, eftersom man måste förstå behoven hos serviceföretag som erbjuder arbete och hos aktörer inom den offentliga sektorn.

I arbetet måste man kunna modellera användarupplevelsen och utveckla prototyper. I arbetet behöver man också kännedom om användbarhet, marknadsföring och affärsverksamhet. I arbetet som tjänstedesigner behövs problemlösningsfärdigheter. Av tjänstedesignern förutsätts processhanterings- och projekthanteringsfärdigheter. I arbetet behöver man interaktionsfärdigheter och förmåga att arbeta i team samt ett självständigt arbetssätt.

Språkkunskaper och kulturkännedom behövs. Det är nödvändigt att följa utvecklingen inom den egna branschen och vidareutbilda sig.

Företagarna behöver också kompetens inom till exempel beskattning, budgetering och redovisning.

Vid yrkeshögskolor kan man studera tjänstedesign inom kulturbranschen och avlägga en yrkeshögskoleexamen inom kultur, formgivare (YH). Dessutom kan man studera tjänstedesign inom turism- och serviceaffärsverksamhet (restonom), kommunikation (medianom), företagsekonomi (tradenom) eller databehandling (tradenom).

Man kan studera design vid universitet. Lägre högskoleexamen är konstkandidat, högre högskoleexamen är konstmagister.

Studier i tjänstedesign ingår också i andra utbildningar. Utbildning i tjänstedesign ordnas också som kurser.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Lönen för en tjänstedesigner grundar sig på kollektivavtal som är beroende av arbetsgivarens bransch. Lönen består i allmänhet av en lönedel enligt uppgiftens svårighetsgrad samt en individuell lönedel som baserar sig på arbetsprestation och behörighet.

Inkomstnivån hos dem som är företagare beror på affärsverksamhetens lönsamhet.