Inredningsarkitekt

Yrke

Inredningsarkitekter planerar inredning och möbler i offentliga och privata lokaler. Inredningsarkitekter arbetar på arkitekt- och inredningsbyråer, vid företag inom möbel-, design- och inredningsbranschen eller som företagare. Yrket förutsätter planeringskompetens, kreativitet, ett estetiskt öga och samarbetsförmåga.

Till arbetet hör att utreda kundens behov, bekanta sig med lokalen, utarbeta skisser och ritningar samt planera belysning, färger, textilier och ytmaterial. Inredningsarkitekter övervakar också genomförandet av arbetet.

Inredningsarkitekter arbetar bland annat vid arkitekt- och inredningsarkitektbyråer, vid företag inom möbel-, formgivnings- och inredningsbranschen och som självständiga företagare. Arbetet utförs dels i kontorsmiljö där datateknik utnyttjas, dels vid olika arbetsobjekt. Inredningsarkitekten samarbetar med uppdragsgivaren, dem som använder lokalen, arkitekter, entreprenörer, tekniska planerare och materialleverantörer.

Man kan studera inredningsarkitektur och möbelplanering vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola och avlägga en lägre yrkeshögskoleexamen, konstkandidatexamen. Konstmagisterexamen kan avläggas med inriktning på rumsgestaltning eller möbelplanering. Yrkeshögskoleexamen inom kultur (formgivare, YH) kan avläggas med inriktning på inredningsarkitektur och möbelformgivning.

Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, julkisissa rakennuttajayhteisöissä, virastoissa sekä huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Inredningsarkitekt

Sisustusarkkitehdin ammatti edellyttää esteettistä näkemystä, luovuutta sekä hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemusta. Sisustussuunnittelu on toiminnallista tilan jäsentelyä ja käytännöllistä ongelmanratkaisua.

Työssä on osattava eläytyä tilojen käyttäjien maailmaan, heidän toimiinsa ja toivomuksiinsa. Työssä tarvitaan rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä.

Tietotekniikan ja erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta on työssä tarpeen.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon muotoilija (AMK) suuntautuen sisustusarkkitehtuuriin ja kalustesuunnitteluun. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Toisen palveluksessa työskenteleville sisustusarkkitehdeille maksetaan joko tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Suurissa yrityksissä palkka maksetaan normaalisti kuukausipalkkana kiinteän työajan perusteella. Yksityiset toimistot suosivat tuntipalkan maksamista, jolloin myös työaika on joustava.

Yrittäjänä toimivan sisustusarkkitehdin tulot muodostuvat sopimusten mukaisesta laskutuksesta sekä mahdollisista rojaltipalkkioista.

Huonekalusuunnittelijoina toimivat freelance-yrittäjät laskuttavat kalustevalmistajilta keskinäisen sopimuksen mukaista suunnittelupalkkiota sekä saavat lisäksi erillistä rojaltikorvausta myydyistä tuotteista.