Formgivningsbranschen

De yrkesutbildade i formgivningsbranschen planerar produkter och tjänster för den offentliga sektorns och näringslivets behov. Slutprodukten för planeringen kan vara en produkt avsedd för industriell serietillverkning eller till exempel ett arbetskoncept relaterat till en viss tjänst. Syftet är att producera ändamålsenligare tjänster och produkter samt en trivsammare och mer funktionell miljö. Av produkterna förväntar man sig kvalitet, hållbarhet, användbarhet och estetiska egenskaper.

Formgivningsbranschen kan orientera sig mot design, grafisk design, möbel- och inredningsdesign, kläd- och textildesign samt konstindustriell design, vilket gör att formgivarna i branschen verkar inom ett flertal olika områden. Föremål för planeringsarbetet kan vara trycksaker, textilier, möbler, inredning, bruksföremål och mobiltelefoner.

Heini 2

Formgivarna arbetar som företagare eller hos formgivnings-, inredningsarkitekt-, ingenjörs- och konsultbyråer eller i tjänst hos företag och industrier inom olika branscher. En stor del av formgivningsbyråerna är små företag. Den expertis formgivningen representerar används bl.a. inom den tekniska industrin, byggnadsindustrin, möbelindustrin, beklädnadsindustrin och bilindustrin.

Vid universitet kan man studera formgivning inom utbildningsområdet för formgivning. Högre högskoleexamen är konstmagister. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga yrkeshögskoleexamina artenom (YH), formgivare (YH), vestonom (YH) och medianom (YH). På andra stadiet kan man avlägga till exempel grundexamen inom hantverk och konstindustri.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Möjligheterna att få anställning påverkas av den sökandes utbildning och meriter. Planering inköps som underleverans bland annat till den tekniska industrin och servicebranscherna. Planerarna arbetar i regel vid sidan av sin egen företags- eller konsultverksamhet med undervisning inom branschen. Formgivningsbranschen är kulturkänslig.

Centrala yrkesbeteckningar inom modebranschen är till exempel industridesigner, grafisk planerare. Inom branschen arbetar man till exempel som sakkunnig inom designledning, merkantila uppgifter, kommunikation och undervisning.

Formgivningen är en betydande konkurrensfaktor för internationella företag. Företag som effektivt utnyttjar formgivning har större framgång än genomsnittet. I och med att produkter och tjänster utvecklas betonas kravet att de ska vara lätta att använda och förstå sig på, dvs. användarorienterade. Formgivare bör även kunna planera produkter för vissa användargrupper ända från början. Miljöaspekterna ska beaktas redan vid planeringen av produkten.

Uppdaterad: