Kosthållstjänster

Kosthållstjänster produceras inom hotell- och restaurangbranschen samt catering- eller storköksbranschen. Det centrala elementet i kosthållsbranschens verksamhet är tillredning av mat, servering och kundbetjäning hos restauranger. Man strävar efter att möta kundernas behov med hjälp av olika affärsidéer. I restaurangens affärs- och verksamhetsidé definieras önskade kundgrupper, arbetssätt samt företagets produkter och tjänster.

Syftet med restaurangverksamheten är lönsamhet och nöjda kunder. Kunderna varierar från förvärvsarbetande lunchgäster till par som väntar sig en stämningsfull supé och följen på festhumör. På en restaurang serveras beställda matportioner och drycker till borden, om kunderna inte föredrar självbetjäning och väljer bland de maträtter som serveras. På många restauranger är det också möjligt att hämta maten eller beställa den direkt hem.

Restauranger kan indelas i grupper enligt många olika grunder. Exempel på matrestauranger är lunchrestauranger, à la carte -restauranger och etniska restauranger. Snabbmatsrestaurangerna serverar till exempel pizzor, hamburgare, kebab och andra matportioner. Café-restaurangerna har vanligen specialiserat sig på kaffe och bakverk, men kan även servera matportioner.

Sällskaps- och programrestauranger är till exempel dansrestaurangerna, diskoteken och nattklubbarna där försäljningen av drycker dominerar men också servering av olika slags snabbmat kan förekomma. Hos s.k. kongressrestauranger arrangeras konferenser och kurser. Då planeras tjänsterna enligt evenemangets art och kundernas önskemål. Dansrestaurangernas kunder består bl.a. av olika grupper för vilka serveringen, till exempel en festmåltid är beställd på förhand.

Catering- eller storköksbranschen producerar mat för daglig kollektiv bespisning till exempel i daghem och skolor, läroanstalter, sjukhus, åldringshem och försvarsmaktens matsalar. Restauranger i cateringbranschen är även de personalrestauranger som verkar hos företag. Till branschens verksamhet hänförs också cateringtjänster för fester och representation vid privata evenemang.

Heidi12

Arbetsplatser i kosthållsbranschen är bl.a. restauranger, snabbmatsrestauranger, barer, kaféer, passagerar- och lastfartyg, personalrestauranger, cateringföretag, skolor, läroanstalter, daghem, åldringshem, sjukhus och försvarsmakten. Yrkesbeteckningar i branschen är till exempel restaurangkock, skeppskock, storkökskock, servitör/servitris, hovmästare, barmästare, restaurangchef, kökschef, restauranganställd och anställd inom måltidsservice.

Vid andra stadiets yrkesläroanstalter kan man avlägga grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga yrkeshögskoleexamen i turism- och kosthållsbranschen, restonom (YH). Vid universitet kan man till exempel studera livsmedels- och näringsvetenskaper och avlägga högre högskoleexamen, magister i livsmedelsvetenskaper.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Hotell- och restaurangbranschen samt turismbranschen med nära anknytning till den är konjunkturkänsliga branscher där efterfrågan på tjänster samt sysselsättningsläget påverkas av de ekonomiska konjunkturerna. Inom branschen finns det många som jobbar deltid och som inhyrd arbetskraft, eftersom efterfrågan på tjänster varierar beroende på säsongen.

Kosthållstjänster har en nära anknytning till turismbranschen och inkvarteringstjänsterna. Förutom inhemska och utländska resenärer tillhör även lokala människor restaurangers kundkrets. Restaurangbranschens utvecklingsutsikter påverkas av den allmänna ekonomiska situationen som återspeglas i resenärantal samt kundernas köpkraft och förmåga att använda restaurangtjänster.

Uppdaterad: