Inredningsarkitekt

Yrke Publicerad

En inredningsarkitekt är en expert på planering av utrymmen. En inredningsarkitekts arbetsbeskrivning kan omfatta planering och inredning av olika utrymmen, styling, inredningskonsultationer samt import och försäljning av inredningsprodukter. Planeringsobjekten är vanligtvis bostads-, arbets-, utställnings- och mässlokaler samt andra offentliga lokaler. I inredningsarkitektens yrke krävs ett gott visuellt öga, kreativitet samt förmåga att uppfatta rum och ljus. De flesta inredningsarkitekter är företagare.

Som företagare. Som frilansare. Företag inom byggbranschen och planeringsbyråer.

Bläddra bland jobbannonser: Inredningsarkitekt

Inredningsarkitektens yrke förutsätter ett gott visuellt öga, kreativitet samt bra förmåga att uppfatta rum och ljus. Ett bra färgsinne samt kännedom om konstruktioner och material är väsentliga i inredningsarkitektens arbete. I yrket måste man kontinuerligt följa trenderna inom branschen och kunna tillämpa dem i det praktiska planeringsarbetet.

I sitt arbete behöver inredningsarkitekten kännedom om byggnadslagstiftningen och byggnadsbestämmelserna. Dessutom måste man i arbetet som inredningsarkitekt kunna koordinera, schemalägga och budgetera.

I yrket behövs initiativkraft och god samarbetsförmåga. I inredningsarkitektens arbete är det viktigt att behärska datateknik och olika designprogram. Inredningsarkitekter arbetar ofta som företagare, varför kunskaper i affärsverksamhet, försäljning och marknadsföring är nödvändiga i yrket.

Man kan studera inredningsarkitektur vid många yrkesskolor och folkhögskolor samt hos privata utbildningsanordnare. Inom yrkesutbildningen, dvs. vid en läroanstalt på andra stadiet, kan man avlägga grundexamen inom konstindustrin med betoning på inredningsbranschen. Examensbenämningen är artesan. I folkhögskolor och privata skolor är utbildningen ofta avgiftsbelagd.

Vid yrkeshögskolan kan man studera formgivarexamen inom programmet för inredningsarkitektur och möbeldesign. Examensbenämningen är formgivare (YH). Vid universitetet kan man studera konstkandidat- och konstmagisterexamen i huvudämnet inredningsarkitektur.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Personer som har studerat inredningsarkitektur vid en yrkeshögskola, skaffat sig en annan högskoleexamen inom inredningsbranschen eller genom arbetserfarenhet skaffat sig yrkeskompetens kan ansöka om den skyddade yrkesbeteckningen Inredningsplanerare genom att bli medlem i Inredningsplanerarna SI rf.

Medianlön

2722 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken