Badvakt

Yrke Publicerad

En badvakt ansvarar för säkerheten vid simhallar, span eller badstränder. Till badvaktens uppgifter hör att övervaka simmarna och trygga deras säkerhet, reagera på nödsituationer samt vid behov ge första hjälpen. Badvaktens arbete förutsätter att badvakten har god simförmåga och vattenräddningsförmåga, är observant samt har förmåga att reagera snabbt i nödsituationer samtidigt som hen bibehåller lugnet.

Uimahallit, kylpylät ja yleiset uimarannat.

Bläddra bland jobbannonser: Badvakt

Uimavalvojan työ edellyttää tarkkaavaisuutta, rauhallisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon hätätilanteissa sekä hyvää uima- ja vesipelastustaitoa. Ammatissa täytyy olla jatkuvasti valppaana ja tarkkaavainen, jotta pystyy havaitsemaan mahdolliset vaaratilanteet. Uimavalvojalla tulee olla hyvät ensiaputaidot, jotta hän pystyy antamaan nopeaa ja asianmukaista apua  onnettomuustilanteissa.

Uimavalvojan täytyy hallita turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja ohjeet. Ulospäinsuuntautunut luonne ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi asiakaspalvelussa.

 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) ry järjestää muun muassa uinninvalvojakursseja.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Usein edellytetään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) hyväksymä uinninvalvojan tai rantapelastajan pätevyyttä tai muuta vastaavaa koulutusta. Lisäksi edellytetään hengenpelastajan testiuinnin suorittamista ja ensiaputaitoja, kuten voimassa oleva EA 1-kortti.

Medianlön

2445 €/m

Privata sektorn

2528 €/m

Offentliga sektorn

2420 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde