Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Om du vill ha internationell kompetens i ditt företag och det inte finns någon lämplig kandidat i Finland, lönar det sig att söka efter arbetstagare eller praktikanter utomlands. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan behöva ett speciellt tillstånd för att anställa en utländsk arbetstagare.   

Ifall inte lämpliga arbetstagare går att få tag på i Finland, kan du söka arbetskraft från utlandet. Också vid stora rekryteringar kan du som arbetsgivare utnyttja ett arbetsmarknadsområde som sträcker sig utanför Finland.

Du kan behöva ett separat tillstånd för att anställa en arbetstagare från utlandet och en arbetstagare från ett land utanför EU- eller EES-området ska ha rätt att arbeta i Finland. Observera också att utländska arbetstagare omfattas av samma rättigheter och skyldigheter, arbetsvillkor, arbetarskyddskrav och lagstadgade försäkringar som finländska arbetstagare.

Work in Finland till hjälp vid internationella rekryteringar

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare är en riksomfattande och centraliserad tjänst som erbjuder arbetsgivare allmän rådgivning om internationell rekrytering och arbetsrelaterad invandring.

Tjänsten är öppen från måndag till fredag kl. 9–15. Du kan ringa numret 0295 016 770 och bli betjänade eller lämna ett ringbud. Du kan också skicka e-post till adressen tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.

Tjänster

 • EURES hjälper vid rekrytering i Europa

  EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst av hög kvalitet som gör det lättare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra i hela Europa.

  Utbildade sakkunniga som specialiserat sig på arbetsförmedling i Europa, dvs. EURES-rådgivare, hjälper med rekryteringen i alla EU- och EES-länder. Det unika heltäckande nätverket bildas av ca 1000 sakkunniga. EURES förmedlar varje år 50 000 arbetstagare från ett land till ett annat.

  EURES-rådgivarna

  • kan den europeiska arbetsmarknaden och fungerar som en länk vid rekryteringen,
  • hjälper med att hitta ett lämpligt rekryteringsland och starta rekryteringen,
  • söker en lokal samarbetspartner,
  • hjälper med att delta i mässor samt marknadsför lediga jobb vid företaget,
  • arrangerar vid behov rekryteringsevenemang i rekryteringslandet,
  • svarar på sökandenas förfrågningar och tar emot ansökningar,
  • gör vid behov en preliminär rekrytering – arbetsgivaren gör alltid det slutliga valet och
  • informerar utländska arbetstagare om arbetslivet i Finland och hur man går till väga då man flyttar hit.

  Du hittar de avgiftsfria EURES-tjänsterna vid närmaste arbets- och näringsbyrå. 

  Tjänster
  Mer information

  En arbetstagare som inte är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz måste vanligtvis ha ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd för annat förvärvsarbete. I dessa frågor får du hjälp från arbetstillståndstjänsterna.

  Tjänster
  Läs mer

  EURES-portalen och evenemangen underlättar rekryteringen

  Europeisk CV-bank

  Ett av verktygen för rekrytering är EURES-portalen som är en europeisk jobb- och CV-bank. I portalen kan du anmäla lediga jobb och se arbetssökandes meritförteckningar.

  Öppnande av platsannons

  Via AN-byråns EURES-experter kan arbetsgivaren öppna platsannonsen direkt på rekryteringssidorna i ett annat medlemsland i EURES-nätverket och utvidga rekryteringen utanför Finlands gränser. Kontakta närmaste EURES-expert för att påbörja rekryteringen.

  Rekryteringsevenemangen

  Du kan delta i rekryteringsevenemang i Europa tillsammans med sakkunniga. Du kan också:

  • Själv delta i mässorna och intervjua arbetssökande,
  • lämna en annons till en sakkunnig som berättar om arbetsplatsen för lämpliga arbetssökande eller
  • delta i rekryteringsevenemanget European (online) job days på webben.

  Närvaro på mässor är vanligtvis gratis. Du betalar för din egen resa och boende.

  Kontakta din lokala EURES-expert. Vi hjälper dig att hitta de bästa rekryteringsevenemangen för ditt företag.

  Mer information

  Rekrytering med hjälp av Targeted Mobility Schemes -stödet

  Projektet Targeted Mobility Scheme underlättar med hjälp av ekonomiskt stöd rekryteringen av experter från ett annat EU-land, Norge eller Island. Projektet samordnas av de svenska arbetskraftstjänsterna tillsammans med medlemmarna i EURES-nätverket.

  Via projektet kan företag beviljas ekonomiskt stöd för kostnader som uppkommer då arbetsgivaren inskolar en ny anställd och hjälper hen att anpassa sig till ett nytt land. Storleken på stödet som beviljas arbetsgivaren bestäms utifrån omfattningen av den introduktion som erbjuds den nya arbetstagaren. För arbetsgivare i Finland är stödets storlek 1 390–1 750 euro per rekryterad arbetstagare.

  Du kan få ekonomiskt stöd när följande villkor fylls:

  • Den anställda måste vara permanent bosatt i en EU-stat, Norge eller Island och minst 18 år av ålder.
  • Du måste ge den ankommande arbetaren arbetsorientering, hjälp med att bosätta sig på orten eller språkutbildning
  • Din organisation har en personal på upp till 250 personer och är lagligt etablerad i ett EU-land, Norge eller Island.
  • Du ingår ett avtal om minst sex månader med den rekryterare vars lön- och anställningsvillkor överensstämmer med nationell arbetsrätt och avtalet gäller heltidsarbete eller deltidsarbete, men minst 50% av heltidsarbetstiden.
  • Arbetsuppgiften har offentligt ledigförklarats. 

  Observera att när du ansöker om stöd vara i kontakt med EURES-experten i ditt område.

  Även arbetssökande har möjlighet att ansöka om stöd för resor till arbetsintervjuer och etablering samt för språkkurser och kostnader för erkännande av examen.   

  Ansökan

  I ansökningsformuläret hittar du mer detaljerade instruktioner om vad bl.a. den grundläggande introduktionen eller den mer omfattande handledningen bör innehålla och vilka bilagor som krävs för att ansöka om stödet. Stödet är per anställd, dvs om det finns flera nyanställda, kan du som arbetsgivare få stöd för varje person som anställs. Observera att projektet förbehåller sig rätten att göra ändringar i bidragsbeloppen.

  För Finlands del skickas stödansökningarna för behandling antingen till BBi Communication Finland på adressen eures@bbi.se eller Allianssi på adressen eures@alli.fi.

   

  Finansieras av Europeiska Unionen

   

  Mer information

  Arbetsplatsfinska och Arbetsplatssvenska som hjälp i arbetsvardagen

  Arbetsplatsfinska och -svenska motsvarar behoven i dagens allt mer internationella arbetsliv. En företagsspecifik skräddarsydd språkutbildning ger ditt företags arbetstagare med utländsk bakgrund möjlighet att lyckas i sitt arbete på finska eller svenska.

  Arbetsplatsfinska eller arbetsplatssvenska förbättrar beredskapen för arbetstagare med utländsk bakgrund att klara sig på finska eller svenska i sitt arbete och i kommunikationssituationer på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att stöda arbetstagarens yrkeskompetens och inlärningen av den yrkesordlista som behövs i arbetet och för integreringen i arbetsgemenskapen. Den språkkunskapsnivå som eftersträvas i utbildningen avtalas individuellt och/eller gruppvis.

   Motivationen och kompetensen hos arbetstagaren som ska utbildas ökar i takt med att språkkunskaperna ökar, vilket gynnar hela arbetsgemenskapen.

  Tjänster
  Mer information

  Uppdaterad: