Att göra upp en platsannons för internationell rekrytering

När du gör din arbetsplatsannons på engelska ökar antalet potentiella arbetssökande. Med hjälp av dessa enkla anvisningar lyckas du locka kompetenta arbetstagare till dina lediga uppgifter runt om i världen.

Om det är möjligt att klara sig på något annat språk än finska eller svenska i den lediga uppgiften lönar det sig att göra platsannonsen på engelska. Välj engelska som meddelandets språk och skriv innehållet i meddelandet på engelska. Kom också ihåg att välja engelska som arbetsspråk. Språket för både arbetsplatsannonsen och arbetet väljs genast i början av formuläret. När du gör annonsen på engelska får du bästa möjliga synlighet för arbetsuppgiften både bland internationella arbetssökande som redan bor i Finland och bland experter som bor utomlands.

I regel gäller samma rekommendationer för en arbetsplatsannons på engelska riktad till internationella arbetssökanden som för en arbetsplatsannons på finska. Det lönar sig att berätta så noggrant som möjligt om vad arbetsuppgiften innebär, den kompetens som krävs och vad du som arbetsgivare har att erbjuda till arbetstagaren. När du vill locka experter från utlandet till Finland lönar det sig dessutom att berätta lite mer om organisationen och allmänt beskriva den ort där arbetsplatsen finns. Du kan utnyttja olika marknadsföringsmaterial om Finland när du gör upp arbetsplatsannonsen. De finns allmänt tillgängliga på webbplatsen Finland Toolbox.

Kontaktuppgifter till arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering

Om du behöver hjälp med att göra en platsannons för internationell rekrytering kan du kontakta arbetsgivarrådgivningen vid Work in Finland. Tjänsten är öppen från måndag till fredag kl. 9–15. Du kan ringa numret 0295 016 770 för att få service eller lämna ett meddelande till telefontjänsten. Du kan också skicka e-post till adressen tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.

 

Vill du direkt få förslag på lämpliga arbetssökande på din lediga arbetsplats? På Jobbmarknaden kan du skapa en arbetsplatsannons och få förslag på arbetssökande som motsvarar arbetsplatsens behov. Arbetssökande användare kan också bläddra bland lediga arbetsplatser eller arbetsplatsrekommendationer i din platsannons.

När du vill skapa en arbetsplatsannons på Jobbmarknaden, följ följande anvisningar.  

 1. Logga in på Jobbmarknaden på samma sätt som du skulle logga in som personkund. Vi värnar om datasäkerheten och dina personuppgifter och därför sker inloggningen med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
   
 2. Vi ber dig om några grundläggande uppgifter, till exempel din e-postadress. Du kan också välja om du vill ha meddelanden till din e-post om hur Jobbmarknaden utvecklas.
   
 3. För att skapa en platsannons måste du byta roll till företagets representant. Detta kan du göra med den lila knappen uppe på sidan som visar ditt eget namn eller namnet på företaget du representerar. Om det önskade företaget inte syns i listan över roller, kontrollera att du har de fullmakter som behövs för att representera företaget. Mer information hittar du på sidan Jobbmarknaden och fullmakter.
 1. När du har valt rätt roll kan du börja fylla i platsannonsen genom att välja Arbetsplatsannonser och sidan Skapa ny arbetsplatsannons som öppnas. Fyll i åtminstone de obligatoriska fälten på blanketten som är markerade med en röd asterisk.
  • På fliken Språkval väljer du på vilka språk du vill göra en arbetsplatsannons. Detta är en annan information än informationen om t.ex. vilka språk man bör kunna i jobbet. 
  • På fliken Beskrivning skriver du en beskrivning av arbetsplatsen. Beskriv noggrant hurdan arbetsuppgift det är fråga om. Skriv också en kortfattad rubrik som syns till exempel i jobbsökningen.
  • På fliken Nyckelord väljer du nyckelord för arbetsuppgiften. Dessa föreslås för dig på basis av det innehåll du skrivit på fliken Beskrivning. Från den omfattande listan kan du välja även andra nyckelord.
  • På fliken Kompetenser som krävs kan du anmäla de kunskaper som krävs i arbetsuppgiften. Dessa avgränsar listan som du får med rekommenderade arbetssökande.
  • På fliken Mer information kan du ge övriga uppgifter om arbetsuppgiften. Uppgifterna utnyttjas till exempel i filter för arbetsplatssökning och bläddring.
  • På fliken Ansökningsanvisningar kan du berätta hur länge sökningen till arbetsuppgiften är öppen och lägga till en länk till en separat ansökningsblankett. Om du vill kan arbetsplatsen även flyttas till AN-tjänsternas platsannonsering.

Ordlistan baserar sig på en europeisk yrkes- och kompetensordlista, som tyvärr inte har alla yrken som är kända i Finland eller kompetens i anslutning till dem. Låt detta inte hindra skapandet av en arbetsplatsannons, utan välj så lämpliga yrkesbeteckningar och kompetenstermer som möjligt. Du kan bekanta dig med yrkesbeteckningarna och termerna på ESCO-yrkesordlistans webbplats.

 1. När du har fyllt i åtminstone alla obligatoriska uppgifter i arbetsplatsannonsen kan du förhandsgranska den och publicera den. Därefter finns din arbetsplats i Jobbmarknadens jobbsökning och blir en "rekommenderad arbetsplats" för de arbetssökande vars kompetens och erfarenhet motsvarar kraven på din arbetsplats.
   
 2. Du får förslag på lämpliga jobbsökande som publicerat sin profil på Jobbmarknaden. Om du hittar en intressant profil kan du kontakta den arbetssökande direkt via Jobbmarknaden. Om du vill kan du läsa mer om matchningen på sidan Så här fungerar matchningen.
Innehållet kan inte visas på grund av inställningarna för cookies. Tillåt cookien för Marknadsföring för att se innehållet.

Företagsverksamhetens funktioner kräver en viss roll i företaget eller samfundet. Om du inte har denna roll men vill använda Jobbmarknaden behöver du Suomi.fi-fullmakter.

Välj din situation nedan och kontrollera ditt behov av fullmakt. Nedan hittar du också anvisningar om hur du ger fullmakt. Jobbmarknaden är inte en del av fullmaktsprocessen, utan det är alltid verksamhet mellan det företag som befullmäktigar och den person som ska befullmäktigas i Suomi.fi-tjänsten. 

Ta bort fullmakt

Kom ihåg att fullmakten måste tas bort separat om till exempel en person som du har befullmäktigat byter arbetsplats och du inte längre vill att personen representerar din organisation på Jobbmarknaden. Fullmakten kan tas bort i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Personkund

Som personkund behöver du ingen separat fullmakt för Jobbmarknaden. Du ska dock ha möjlighet att logga in i tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation. För det behöver du antingen finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort.

Företag eller sammanslutning med FO-nummer

Du behöver inte en separat fullmakt för att använda Jobbmarknad. Du kan använda alla funktioner i vår tjänst för ditt företags räkning.

Om du vill kan du ge en annan person fullmakt att representera ditt företag på Jobbmarknad. Det finns fyra olika fullmakter och de är avsedda för olika funktioner – du kan ge företagets representant fulla befogenheter eller begränsa personens befogenheter på Jobbmarknad. Fullmakterna ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. För det finns anvisningar nedan.

En person i företaget med firmateckningsrätt ska ge dig fullmakt att använda Jobbmarknad.

 1. Gå till Suomi.fi-fullmakter Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi)
 2. Identifiera dig till tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj "Företagets fullmakter"
 4. Välj rätt företag på listan. och sedan "Välj och gå till e-tjänsten".
 5. Välj "Ge förvaltning". Välj passlig typ av fullmakt och fortsätt vidare från högra nedre hörnets knapp "Nästa"
 6. Lägg till befullmäktigade genom att välja "lägg till person". Skriv in personuppgifterna och välj "lägg till".  
 7. Välj under Fullmaktsärenden passligt alternativ. På Jobbmarknad behövs "Administration av arbetsannonser", "Granskning av uppgifterna om arbetssökande och kontakt till sökande" samt "Uppdatering av beskrivningen av den som erbjuder arbete"
  • Med "Administration av arbetsannonser" kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons på fullmaktsgivarens vägnar.
  • "Granskning av uppgifterna om arbetssökande och kontakt till sökande" ger rätt att läsa uppgifter om arbetssökande och kontakta arbetssökande på fullmaktgivarens vägnar.
  • "Uppdatering av beskrivningen av den som erbjuder arbete"  ger rätt  att uppdatera uppgifterna om den som erbjuder arbete, såsom kontaktuppgifter till rekryteringen, text i marknadsföringsbeskrivningen samt arbetsgivarens logo, på fullmaktsgivarens vägnar.".
 8. Välj giltighetstid för fullmakten
 9. Kontrollera att fullmakternas uppgifter är rätt och bekräfta fullmakterna.

Tilläggsinformation ger FöretagsFinlands telefontjänst:

Kirjaudu sisään

Uppdaterad: