Gästskribent: Hur visar du din kompetens för dig själv? 

Blogg

Utbildning, övergång till arbetslivet, byte av arbetsplats, att sluta på jobbet eller förändringar i arbetsförmågan är situationer då många funderar över sin kompetens och väger innebörden av olika val och sina möjligheter i stort. Just nu firas Upptäck ditt kunnande-veckan, vars syfte är att hjälpa dig att identifiera den kompetens som du förvärvat, samt göra den synlig. 

Om du aldrig har stannat upp för att tänka över dina kompetenser kan du bli glatt överraskad när du börjar lista saker, vad du har gjort och vad du har lärt dig av dem eller vilka färdigheter du har behövt. Du kan ha samlat på dig kompetens från olika hobbyn, arbetslivet, utbildningar eller nästan helt obemärkt vid olika tillfällen i vardagen samtidigt som du gjort andra saker.

Du behöver inte ta med dig all din kompetens till arbetslivet, men genom att märka i vilka frågor du har kunnat hjälpa andra, vilka saker som verkar fungera naturligt eller vilka saker som väcker entusiasm kan man hitta sina egna styrkor.  Dessa beståndsdelar bildar också en egen kompetensidentitet. Yrkesidentitet kan vara ett bekant begrepp för många, särskilt om man har verkat i en bransch där det egna arbetet i stor utsträckning följer efter en viss yrkesutbildning eller beskrivningar av en viss yrkeskår. Om din egen situation ändå inte helt verkar passa in i yrkesidentiteten vid förändringar i arbetslivet, kan det hjälpa att gestalta en kompetensidentitet. Du kan också fråga dig själv vilka saker du vill göra i arbetslivet i förhållande till din arbetsgemenskap, din kundmålgrupp eller mer omfattande i samhället? 

Perttu Pölönen har i sin bok Tulevaisuuden identiteetit (2020) lyft fram exempel på hurdana framtidens arbetsidentiteter kunde vara. Även om du fortfarande är en sjukskötare på pappret, kan din arbetsidentitet vara en lindrare, människomötare eller självständiggörare? Vill du hellre beskriva ditt arbete som sammanfattare och uppväckare än som kommunikationsexpert, lärare eller projektledare? När man hittar några nya perspektiv på sitt kunnande kan man hitta ett nytt engagemang i det nuvarande arbetet. I jobbsökningen kan man då bättre beskriva vad just den unika du skulle ta med dig till den nya organisationen. Samtidigt kan en potentiell arbetsgivare inse att de skulle ha behov av just denna typ av kompetens i arbetsgemenskapen. 

Om det känns svårt att fundera på din kompetensidentitet kan du be en yrkesperson inom karriärvägledning, såsom TE-tjänsternas psykologer, om hjälp. Kontrollera också lämpliga tjänster som stöder kartläggningen av din kompetens i TE-tjänsternas evenemangskalender och på de regionala arbets- och näringsbyråernas sidor. Om du hör till kommunförsöket, fråga din kommun om lokala tjänster.  

Läs mer om kompetensidentitet.  

Bekanta dig med verktygen som Sitra sammanställt för att hjälpa dig identifiera din egen kompetens. 

På Arbetshälsoinstitutets webbplats kan du läsa mer om arbetsengagemang. 

Om du behöver råd från en professionell ordnar Arbets- och näringsbyråerna karriärvägledning och kompetensundersökningar. Du hittar dem i TE-tjänsternas evenemangskalender.  

Hanna Gustafsson 
Utvecklingsexpert, smidighetsskapare och sammanflätare 

Vid UF-centret är det författaren som ansvarar för utvecklingsverksamheten för att stärka karriärplaneringskompetens och vägledningskompetens enligt strategin för livslång vägledning.