Tjänstedesigner

Intervju

”Tjänstedesigners kommer från mycket olika bakgrunder och det är en stor rikedom. Någon kan känna sig för gammal för att studera efter 20 år i arbetslivet, men inom detta område är erfarenhet från andra branscher bara en rikedom”. 

Palvelumuotoilija Paula Laitio
  • Paula Laitio 
  • Service Designer (tjänstedesigner) vid företaget Vere Design Oy. 
  • Utexaminerad som diplomingenjör i automationsteknik vid Aalto-universitetet och avlagd högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, Framtidens innovativa digitala tjänster vid yrkeshögskolan Laurea. 
  • Fyra års arbetserfarenhet inom branschen. 

Berätta kort vad du arbetar med. 

Jag är tjänstedesigner vid företaget Vere Design. Vår uppgift är att hjälpa företag att utveckla bättre tjänster för sina kunder med hjälp av design. Designtänkande och designmetoder kan tillämpas i stor utsträckning för att lösa olika problem.   

Min befattningsbeskrivning är omfattande, eftersom jag som tjänstedesigner vid Vere Design arbetar med framförhållning, affärsutveckling och tjänstedesign. I praktiken varierar arbetsuppgifterna till exempel från att planera och dra workshops till att göra försäljningsorder. Vi är ett litet företag där det är bra för alla medarbetare att kunna lite av allt. 

Hur har du hamnat i det yrke du valt? 

Jag är utbildad diplomingenjör och jag har arbetat med konsultation inom it-branschen. Jag märkte att jag i mitt arbete var mest intresserad av allt som gällde gränssnittet mellan teknik och människa, såsom tjänsternas användbarhet. När jag var mammaledig för andra gången saknade jag en förändring i min karriär. Först sökte jag en lösning på mina tidigare drömmar, dvs. jag sökte till fysioterapi och matematik. Samtidigt publicerades reklam om olika utbildningar i tjänstedesign i mitt flöde på sociala medier. När jag bekantade mig med tjänstedesign förstod jag att allt jag förväntade mig av ett arbete kombinerades här. Jag hade tidigare bara inte kunnat klä det i ord. Jag sökte till yrkeshögskolan Laurea och började studera. 

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka. 

En typisk arbetsvecka inleds på måndag med ett teammöte. Dagen fortsätter med dokumentering och visualisering av resultaten från föregående veckas workshop. Dokumentering innebär att man skriver rent material för hand och sammanfattar de viktigaste iakttagelserna till exempel i form av en Power Point-presentation. 

På tisdagen förbereder vi oss för en workshop som vår företagskund har beställt av oss. I beredningen kommer man överens om workshoppens mål, vilka metoder som används, tidtabell och arbetsfördelning. Det finns flera metoder, men ofta använder vi till exempel metoden för klientpersonlighet. Dessutom utarbetar och trycker vi arbetsunderlag som vi kallar canvas. Canvas är ett stort papper med olika fack och frågor där deltagarna i workshoppen kan skriva sina tankar. 

På onsdagen ordnas en workshop då vi går till kundföretaget eller till ett mötesrum som reserverats någon annanstans. Workshoppen består av inledning, arbete med canvaserna antingen ensam eller i grupp samt slutligen en sammanfattning av tillfället. Workshops med pauser varar i allmänhet i sex timmar. 

På torsdag arbetar jag med kundundersökningsprojekt som innebär intervjuer på distans. Vårt kundföretag kan köpa en tjänst av oss för att förbättra kundupplevelsen, vilket innebär att vi samlar in kundernas erfarenheter av företagets tjänster med hjälp av intervjuer. Slutligen sammanställer vi en rapport om intervjuerna till kundföretaget som till exempel kan fungera som grund för den kommande workshoppen. 

På fredagen ordnas en kortare workshop på distans med temat utveckling av kundföretagets webbplats. Vi funderar på användarnas olika behov och hur de genomförs med hjälp av olika funktioner på webbplatsen. Slutresultatet kan vara en plan över vilka element sidorna skulle bestå av. Utöver dessa arbeten kan det i slutet av dagen ingå ett inledande möte för ett nytt projekt eller en genomgång med kunden av resultaten från workshoppen. I arbetet ingår också olika evenemang och utbildningar samt säljorder och genomgång. 

I hurdan arbetsmiljö eller vilka arbetstider arbetar du? 

Jag arbetar på kontoret, i kundernas lokaler och på distans hemifrån. Jag får själv bestämma mängden distansarbete, men ibland har man kommit överens om dagar då man träffar arbetskamraterna på kontoret. Min arbetstid är i regel kontorsarbetstid, men ibland ordnas kvällstillställningar. Resor blir det cirka 2-3 dagar i månaden. 

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket? 

I tjänstedesignerns yrke är det viktigt med interaktionsfärdigheter och att man tycker om att arbeta med människor. Ett bra socialt öga är till fördel till exempel vid intervjuer. I arbetet behövs analytik, eftersom man måste hitta det väsentliga i de stora massorna av information. En bra tjänstedesigner är kreativ, eftersom det för att skapa mervärde för kunderna är viktigt att se saker ur överraskande perspektiv och kunna producera nya idéer.  

Tjänstedesignern ska var äventyrlig och beredd att tolerera osäkerhet, eftersom man aldrig på förhand kan veta om designens slutresultat. Visualitet är en fördel i arbetet, eftersom många metoder grundar sig på visualitet. Det behövs också nyfikenhet och problemlösningsförmåga. 

Vad är det bästa med ditt yrke? 

Jag tycker om att sätta mig in i olika människors situation och vidga min egen världsbild. Våra kundprojekt är ofta en djupdykning in i en helt ny värld. Under den senaste tiden har vi haft kunder inom stålbyggnadsbranschen, som tidigare varit en bransch som jag inte kände till. 

Det är inspirerande när man ser att människor inser saker, hittar lösningar på sina problem och blir inspirerade av samarbete. Jag tycker också om metodisk utveckling. När man får ett mål, funderar man själv över olika skeden i arbetet och hur man uppnår målet. Vi har en mycket trevlig arbetsgemenskap, så samarbetet med kollegerna ger många stunder av glädje och framgång. 

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande? 

Brådskan är säkert alltid starkt närvarande inom konsultering. Ibland är det lugnare. Ibland är det bråttom, särskilt när flera workshops samlas under samma vecka. Ibland kan arbetsmängden vara svår att förutse. Ofta kan kunderna också få brådskande behov. En sådan oförutsägbarhet passar inte nödvändigtvis alla, men själv njuter jag av en något mer brådskande arbetstakt. 

I vissa av mina tidigare arbetsuppgifter har tjänstedesign kanske varit mer okänd i organisationerna eller så har jag varit tvungen att ägna mer tid åt att berätta vad tjänstedesign handlar om eller hur den kan utnyttjas. Jag uppskattar verkligen min nuvarande arbetsplats, eftersom tjänstedesign här är en passion för alla. 

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en tjänstedesigner?

Tjänstedesigners kommer från mycket olika bakgrunder och det är en stor rikedom. Någon kan känna sig för gammal för att studera efter 20 år i arbetslivet, men inom detta område är erfarenhet från andra branscher bara en rikedom. Egentligen anser jag att det kan vara utmanande att utbilda sig till tjänstedesigner direkt efter gymnasiet, eftersom tjänstedesign är en mycket övergripande bransch. 

Det är bra att vara medveten om att design är trendigt just nu. Många olika arbeten marknadsförs under namnet design och det finns inga tydliga ramar för vad du kommer att göra som tjänstedesigner. Ibland ser jag platsannonser där arbetets innehåll inte alls motsvarar designtänkandet. 

Hur ser framtiden ut för ditt yrke? 

Jag tror att design är framtiden och att designens roll i samhället bara ökar. Jag hoppas att designtänkandet stärks även i organisationernas ledning och att designtänkandet blir en del av allas arbetsvardag. Kanske framhävs då utbildarens roll i arbetet för mer erfarna designers. 

Den teknologiska utvecklingen påverkar säkert designens framtid när de digitala lösningarna som underlättar designarbetet ökar. Att kombinera framförhållning och design är väsentligt kunnande i framtiden, eftersom världen förändras så snabbt att man måste blicka längre fram än till nästa år. Ansvarstemat är säkert aktuellt även i fortsättningen och tjänsterna utvecklas allt mer ur ansvarssynvinkel.