Eemis berättelse: Min största framgång är att jag har vågat fatta modiga beslut

I fyra och ett halvt år arbetade jag inom import och marknadsföring av alkohol, där jag fick bekanta mig med hur alkohol får sitt varumärke i Finland. Arbetet var intressant och utmanande, eftersom Finlands lag begränsar marknadsföringen av alkohol, så jag fick bekanta mig med en kreativ lösning efter den andra. Dessutom har jag under en kort tid prövat på B2B-försäljning, som inte alls var min grej.

Jag har studerat till restonom och utexaminerades år 2017. För närvarande studerar jag för en högre YH-examen med inriktningen att leda digital marknadsföring. Numera arbetar jag som enskild näringsidkare, DigiEemi, och erbjuder tjänster inom digital marknadsföring, närmare bestämt sökmotoroptimering och Google-reklam. Jag lever ett liv utan väckarklocka och njuter av friheten. Jag är ännu inte ekonomiskt där jag borde, men jag är övertygad om att även den tiden kommer. Mitt mål är en vardag med minst lika mycket fritid som arbete och pengar som räcker till för att upprätthålla en bekväm levnadsstandard.

Jag blev företagare efter att ha sökt jobb en längre tid utan resultat. Inom digital marknadsföring råder en enorm konkurrens mellan arbetstagarna, och min erfarenhet räckte inte till för att vinna över andra sökande. Jag hade tänkt på företagande redan tidigare, så möjligheten kom i rättan tid.

Min största framgång i arbetslivet har definitivt varit att jag vågat fatta modiga beslut. Jag har haft en fast anställning där man betalade mig en ”helt bekväm” lön, men jag hoppades på något mer av mina arbetsuppgifter. Jag sa upp mig utan att ha ett nytt jobb och funderade på vad jag vill göra. Så fick jag siktet på mitt nästa intresseområde.

Jag har tidigare också sagt upp mig under prövotiden eftersom arbetsuppgiften i fråga inte kändes lämplig på grund av för hög psykisk belastning. Jag kan nämna enskilda framgångar och prestationer i mitt arbetsliv, men jag anser ändå att den största prestationen varit mitt mod att göra som jag vill, inte som andra vill eller antar.

Inget penningbelopp kan ersätta psykiskt välbefinnande

Arbetsuppgifter där jag kan lösa problem och förstå nya saker inspirerar mig. Jag motiveras av att jag ser hur mitt eget arbete ger resultat. Det är också belönande när jag kan lära någon annan något nytt som är svårt för hen. Därför tycker jag om digital marknadsföring.

Utmaningar i arbetslivet har varit att jag ständigt ifrågasatt mig själv och att jag i krävande arbetsuppgifter inte haft någon att be om hjälp av. Då har jag känt mig ganska hjälplös, särskilt om inte ens Google har varit någon till hjälp. Jag är också en känslig person, så en del av den respons jag fått har jag grubblat över under en mycket lång tid, även om responsgivaren inte har avsett det personligen.

Arbetslivet har lärt mig enormt mycket. Jag har till exempel lärt mig teamarbete, projekthantering, marknadsföring och försäljning. Det här är sådant jag först kommer att tänka på eftersom de är starkt närvarande även i mitt nuvarande arbete som företagare.

Den största lärdomen har ändå varit att inget penningbelopp kan ersätta psykiskt välbefinnande. Inte ens en hög lön tröstar om det inte är roligt på jobbet. Tidigare strävade jag efter en högre lön, men i dag kan jag uppskatta frihet och fritid mera. Jag förnekar ändå inte att pengar motiverar, men jag upplever att det för närvarande inte är något jag prioriterar jämfört med till exempel den frihet som företagandet medför.

Jag kan ge några råd till andra i arbetslivet: Du ska inte ha dåligt samvete om du inte vet vad du vill göra när du blir stor. Gå mot det som intresserar just nu. Arbetslivet ska inte äta all energi från livet. Om arbetsdagarna känns som en överlevnadskamp och du inte kan göra något på fritiden på grund av arbetsbelastningen lönar det sig att allvarligt fundera på att göra en förändring innan du blir utbränd.

När jag var yngre drömde jag om en karriär som brandman och tänkte att jag aldrig skulle klara av ett kontorsarbete där jag jobbar varje dag kl. 9–17. När jag kom in i arbetslivet ångrade jag det jag sagt, eftersom kontorstiderna gjorde att det blev tydligare när jag hade fritid.

På fritiden spelar jag videospel, ibland går jag till gymmet eller spelar padel, och så tillbringar jag tid med min fru och vår tax. Jag tar hand om mitt välbefinnande genom att motionera, även om det blir alldeles för lite. Under årens lopp har jag lärt mig att lyssna på mig själv, och jag har som mål att hitta tydliga rutiner för att upprätthålla och utveckla mitt psykiska välbefinnande!

Eemi Kinnunen

Bild: Rosa-Maria Vuori