Sofias berättelse: Försäljare är ett bra yrke

”När återvänder du till din bransch?”, blev jag tillfrågad när jag hade arbetat ett år som försäljare i den globala IT-organisationen IBM i Dublin, Irland. I det ögonblicket stannade jag upp och funderade på hurdan yrkesidentitet jag egentligen har.

Sedan jag var 15 år hade jag arbetat som försäljare i dagligvarubutiker, och fortsatte arbeta som försäljare vid sidan av mina universitetsstudier. Jag studerade samhällsvetenskaper med statsvetenskap som huvudämne. I slutet av mina studier inledde jag också företagande som bisyssla och arbetade som Tupperware-konsulent och teamledare. De enda uppdragen inom min bransch har varit min styrelsepost vid Tammerfors universitets studentkår och expertuppgifter vid arbets- och näringsbyrån i Birkaland, där jag arbetade i tre år. När jag reflekterade över min egen yrkesidentitet insåg jag att hela min karriär handlat om försäljning, förutom mina studier. 

Jag vet inte exakt var mitt intresse för försäljningsarbete fick sin början. Kanske var det min fars bisyssla som gravstensförsäljare vid sidan av kyrkvaktmästarens arbete, eller att betjäna kunder i butiken. Jag upplever att erfarenheten från kundservice har hjälpt mig att bli en bättre arbetstagare, och de färdigheter jag lärt mig i arbetet för att möta människor har format min identitet. När jag arbetade med kunder kunde mötena skilja sig mycket från varandra, men glädjen över att lyckas var ofta närvarande. I butiken fick jag föreslå dagens maträtt för den som funderade på det eller hänvisa till rätt produkt. Utmanande kundsituationer lärde mig både att vara beslutsam och att ha nerverna under kontroll, så att jag kunde se till att kunden lämnade situationen nöjd.

Idag arbetar jag som Sales Lead på Solita med försäljning och utveckling av affärsverksamheten inom fortlöpande tjänster. Under min studietid vid Tammerfors universitet hade jag några kompisar som arbetade som programvaruutvecklare på Solita. Jag minns att jag då harmade mig över att jag aldrig skulle kunna arbeta i detta företag som verkade mycket intressant, och som då hade en trendigt rosa logotyp. När jag arbetat några år med IT-försäljning i Irland och Finland var det dags för något nytt, och jag blev kallad till intervju med Solita via en rekommendation. 

På Solita har jag fått växa med försäljningen och utvecklas till nya uppgifter inom huset. Det visade sig att min magisterexamen inom samhällsvetenskaper inte var ett hinder för att anställas hos Solita – tvärtom. På Solita arbetar många människor från olika branscher, inte bara kodare eller tekniska experter. 

Numera kan jag med stolthet säga att jag identifierar mig som försäljare, även om försäljningsbranschen fortfarande inte har ett särskilt gott rykte. Under min karriär har jag dock sett hur försäljningen har förändrats. Den gamla försäljningskulturen är i ett brytningsskede, där fula trick som förknippas med försäljning och att lura kunden är på väg att hamna i det förflutna. Sociala medier har gjort branschen gott. Det är lättare att dela med sig av dåliga erfarenheter, och så småningom gallrar man bort vanor och tekniker som inte för försäljningsbranschen framåt. Dessutom blir beslutsfattarnas bakgrund mångsidigare, och besluten fattas inte längre enbart på bastulaven efter en våt kväll. Denna diversifiering skapar möjligheter för nya typer av personer och sätt att arbeta med försäljning, vilket förbättrar försäljningsbranschens rykte. Modern försäljning är lösningar på affärsproblem tillsamman med kunder, och är givande för både köparen och säljaren. 

För mig kommer arbetets betydelse från att jag tror på det jag gör. Därför är mina egna lärdomar och råd för försäljningsarbete följande.

  • Visa ditt engagemang. Under årens lopp har jag i olika sammanhang fått respons på att min positiva attityd till varan eller tjänsten som säljs har gjort vårt möte fruktbart. 
  • Var beredd att hjälpa till. Ingen begäran eller uppgift är någon annans sak, utan jag ser själv åtminstone till att den blir gjord. Jag är värd förtroendet för den kund som gjort begärandet när saken förts i mål. 
  • Motgångar är en del av försäljningsarbetet. När konkurrensutsättningen av en offentlig upphandling har gått i stöpet på grund av felräknade erfarenhetsår, eller när det känns som att arbetet inte ger resultat, kommer dessa tidigare stunder att vara bortblåsta vid nästa framgång.
  • I över ett decennium har jag burit med mig ett citat av Juha Vuorinen. ”Alla människor är likadana i sina löften. Skillnaden finns i arbetsmoralen.” (fri översättning) Även om arbetsuppgifterna, arbetsgivarna och kunderna byts, har jag fortfarande detta i tankarna.

Sofia Lauri