Vuxenutbildningsstödet och alterneringsledigheten slopas

Nyheter

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om upphävandet av lagen om vuxenutbildningsförmåner och lagen om alterneringsledighet. Det betyder att utbetalningarna av vuxenutbildningsstöd och alterneringsersättning upphör.

Det är möjligt att få vuxenutbildningsstöd fram till slutet av år 2025, om studierna och stödperioden börjar senast den 31.7.2024. Den som för närvarande får vuxenutbildningsstöd kan ansöka om stödet i en eller flera delar fram till slutet av år 2025.

Alterneringsledigheter ska inledas före den 31 juli 2024. De som börjar alterneringsledigheten före 31 juli 2024 har rätt att ta ut den maximala alterneringsledigheten på 180 kalenderdagar.

Propositionen hänför sig till de sysselsättningsåtgärder som Petteri Orpos regering genomför för att minska de offentliga utgifterna och öka sysselsättningen.

Läs mer

Mer information