Utkomst under studierna

Du kan finansiera dina studier på flera olika sätt. Bekanta dig med alternativen och hitta ditt sätt att trygga din utkomst.

Då du studerar erbjuder FPA:s studiestöd, avlönat arbete och arbetsutbildningsstöd samt arbetslöshetsersättning olika alternativ för inkomst. För dem som redan har en längre karriär bakom sig är även vuxenutbildningsstöd och alterneringsersättning alternativ till inkomst. Övriga möjligheter är till exempel lärlingsavtal och olika stipendium.

Utöver lön kan du bara få en förmån i taget. Lägg märke till att din lön påverkar stödets belopp. För studiestöd gäller inkomstgränser, för vuxenutbildning gäller gränser för sidoinkomst och arbetslöshetsunderstöd avtalas enligt din löneinkomst. Alterneringsersättning påverkas även av andra inkomster som du får på din fritid.

Du måste anmäla dig som arbetssökande för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Som arbetssökande måste du anmäla alla dina studier till din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket, där de utreder om de eventuellt påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning. Lägg märke till att om du minskar på dina arbetstimmar eller säger upp dig från ditt arbete på grund av studier förlorar du samtidigt din rätt till arbetslöshetsersättning.

Läs mer

Finansiering av studier i olika situationer

Att studera som arbetslös

Som arbetslös kan du finansiera dina studier antingen med arbetslöshetsersättning eller FPA:s studiestöd om studierna vara i minst två månader. Studier hindrar inte din rätt till arbetslöshetsersättning om du kommit överens om dina studier tillsammans med din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket. Arbetskraftsutbildningen är gratis och du har även rättighet till ersättning för kostnader under utbildningen.

Tjänster

Studier vid sidan om heltidsarbete

Om du arbetar på heltid kan du finansiera dina studier med lön, studiestöd, vuxenutbildningsstöd eller alterneringsersättning. Utöver din lön kan du samtidigt endast få ett stöd i taget. Lägg märke till att din lön påverkar stödets belopp. För studier som varar i över två månader kan du få studiestöd eller vuxenutbildningsstöd.

Studier vid sidan om deltidsarbete

Vid sidan om deltidsarbete kan du finansiera dina studier med löneinkomst eller arbetslöshetsförmån som anpassas till din löneinkomst. För studier som varar över två månader kan du även få studiestöd eller vuxenutbildningsstöd.

Studier under permittering

Om du permitteras är dina möjligheter till finansiering av studier de samma som om du skulle vara arbetslös. Du ska anmäla dig som arbetssökande och meddela din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om dina studier.

Studier som företagare

Som företagare på heltid kan du finansiera dina studier med inkomster från din företagsverksamhet och om dina studier varar i över två månader kan du få studiestöd eller vuxenutbildningsstöd för företagare. Som företagare på deltid har du samma alternativ att finansiera dina studier som om du var arbetslös.

Läs mer

Mer information

Olika stödformer

Studiestöd

Meningen med studiestödet är att trygga din inkomst under studierna. Villkoren för att studiestödet ska beviljas varierar mellan olika högskolestudier och andra stadiets studier.

Vuxenutbildningsstöd

Om du har sammanlagt minst åtta års arbetserfarenhet från vilken bransch som helst och ett nuvarande arbetsförhållande som varat i minst två år kan vuxenutbildningsstödet som beviljas av Sysselsättningsfonden vara en lösning som tryggar din inkomst under studietiden. 

Under stödperioden måste du vara på studieledighet eller någon annan form av oavlönad ledighet. Om du vill arbeta under dina studier eller om du har andra inkomster kan du få jämkat vuxenutbildningsstöd.

Även som företagare har du möjlighet till vuxenutbildningsstöd.

Mer information

Alterneringsersättning

Om du arbetar på heltid kan du komma överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare. Under den tiden får du alterneringsersättning. Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning av din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till arbetslöshetskassan ska du ansöka om alterneringsersättning av FPA.

Utkomststöd

Som studerande kan du vara berättigad till utkomststöd till exempel om ditt studiestöd avbrutits eller avslutats. Du kan även vara berättigad till utkomststöd under sommaren om det inte då är möjligt att studera och du inte fått en arbetsplats. Lägg märke till att din livssituation och förmögenhet påverkar dina möjligheter till utkomststöd. Utkomststödet är det sista alternativet som stödform.

Uppdaterad: