Aktuell information om AN24 och KOTO24 -reformen

Nyheter

Vi har samlat på Jobbmarknaden aktuella ämnen med anknytning till AN24- och KOTO24 -reformen, samt länkar till webbplatser för andra parter som deltar i reformerna.

AN24-reformens databank har öppnas

I databanken delas material som producerats i olika AN24-grupper och informationsdelningsbehov som identifierats av UF-centret samt frågor och önskemål som kommit in via begäran om information och som hjälper framtida sysselsättningsområden att förbereda sig på förändringen. Dessutom publiceras kommunernas frågor och begäran om information i databanken för att synligheten ska vara så omfattande som möjligt.

Välkommen till AN24-reformens databank!

Handbok för genomförandet

Handboken för genomförandet av reformen av AN-tjänsterna och integrationslagen 2024 har färdigställts. Handböckerna har förverkligats i samarbete med arbets- och näringsministeriet samt andra aktörer som deltar i reformen.

Handbok för genomförandet

Den andra mellanprodukten till 2.0-versionen av referensarkitekturen för arbetskraftstjänster har färdigställts

Referensarkitekturen i anslutning till reformen av AN-tjänsterna samlar den lagstiftning som påverkar arbetskraftstjänsterna, centrala aktörer, processer och tjänster samt väsentliga datalager och systemtjänster.
Beredningen av referensarkitekturen inleddes hösten 2022 och det första utkastet till den publicerades i januari 2023. Beredningen av 2.0-versionen inleddes våren 2023. I beredningen beaktar man de behov av fortsatt utveckling som identifierades i den tidigare versionen samt fördjupar innehållet i de ämneshelheter som prioriteras.

Referensarkitekturen för arbetskraftstjänster på finska (tem.fi)

Mångsidig förändringscoachning som stöd för cheferna och personalen 

"De pågående förändringscoachningarna stöder chefernas resurser, förändringsförmåga, roll och position i förändringen. Personalen erbjuds stöd för att hantera de känslor som förändringssituationen orsakar samt för att bevara resurserna och motivationen i förändringen", berättar personaldirektör Taina Vuorinen som ansvarar för förändringscoachningen vid UF-centret.

Mångsidig förändringscoachning som stöd för cheferna och personalen, på finska (tem.fi)

Delegationen för främjande av sysselsättningen 2024 sammanträdde

Under övergångsperioden för reformen av AN24, det vill säga fram till den 31.12.2024, har Arbets- och näringsministeriet utsett en rådgivande delegation för att stödja verkställandet. Dess konstituerande möte hölls den 30.5.2023. Den egentliga riksomfattande delegationen för främjande av sysselsättningen tillsätts av statsrådet i början av 2025.

Delegationen för främjande av sysselsättningen som stöder verkställandet av AN24 sammanträdde

Läs mer