AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer
Handbok för genomförandet

Handboken för genomförandet av reformen av AN-tjänsterna och integrationslagen 2024 har färdigställts. Handböckerna har förverkligats i samarbete med arbets- och näringsministeriet samt andra aktörer som deltar i reformen.

I den första delen av handboken sammanställs de viktigaste omständigheterna som ska beaktas i samband med verkställandet av reformen. Handbokens teman är tidtabell, plan, organiseringsansvar, serviceplanering, finansiering, totalreform av integrationslagen (KOTO24), upphandlingar och digitala ärenden.

Handbokens andra del är mer detaljerad och omfattande och dess teman är riksomfattande styrning av verkställandet, beredning och bildande av sysselsättningsområden, servicehelheter, åtgärder i anslutning till personalförflyttningar samt en färdplan för verkställandet för år 2023.

Kontaktpersoner relaterade till handboken för genomförandet av reformen, på finska (pdf)