Sysselsättningen bland utexaminerade från yrkesutbildning varierar

Nyheter

De som avlagt yrkesexamen vid en yrkeshögskola och de som skaffat sig specialyrkesexamen sysselsätts relativt bra. Däremot möter personer som avlagt yrkesinriktad grundexamen fler utmaningar i sysselsättningen. Åldern och utbildningsområdet påverkar utöver utbildningsnivån möjligheten att hitta en arbetsplats.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har publicerat en översikt där man granskar sysselsättningen och arbetslösheten bland utexaminerade från yrkesutbildning ett år och fem år efter utexamineringen. Siffrorna grundar sig på uppgifter som samlats in under 2009–2021.

Sysselsättningen bland dem som avlagt yrkesexamen var cirka 80 procent och bland dem som avlagt specialyrkesexamen över 90 procent både ett och fem år efter utexamineringen.

Av dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen arbetade däremot cirka 64 procent ett år efter utexamineringen. Andelen arbetslösa var cirka 17 procent. Fem år efter utexamineringen var andelen sysselsatta 74 procent och andelen arbetslösa 11 procent.

Åldern och utbildningsområdet påverkar sysselsättningen

Sysselsättningen och arbetslösheten varierade mellan olika utbildningsområden och man observerade även skillnader inom utbildningsområdena. De som sysselsattes bäst var de som avlagt examen inom hälso- och välfärdsbranscherna, handels- och förvaltningsbranscherna samt servicebranscherna. Sysselsättningen var sämst bland dem som utexaminerats från branscher inom informationsbehandling och datakommunikation, naturvetenskapliga och humanistiska branscher samt konstbranscher.

Sysselsättningen varierade också enligt ålder. Ett år efter grundexamen var andelen sysselsatta klart mindre bland yngre personer. De unga fortsätter sina studier oftare än vuxna eller avlägger beväringstjänst eller civiltjänst efter studierna. Efter fem år fanns det knappt några åldersmässiga skillnader.

Skillnaderna mellan utbildningsområdena i fråga om sysselsättningen bland personer som avlagt yrkesexamen och specialyrkesexamen var klart mindre än för grundexamina. Relativt sett fanns det dock minst sysselsatta inom samma branscher som bland dem som avlagt grundexamen.

Mer information