Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden työllisyys vaihtelee

Uutinen

Ammattikorkeakoulussa ammattitutkinnon suorittaneet sekä erikoisammattitutkinnon hankkineet työllistyvät verrattain hyvin. Sen sijaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet kohtaavat enemmän haasteita työllistymisessä. Työpaikan löytämiseen vaikuttavat koulutustason lisäksi ikä ja koulutusala.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) on julkaissut katsauksen, jossa tarkastellaan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden työllistymistä ja työttömyyttä vuoden sekä viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Luvut perustuvat vuosien 2009–2021 aikana kerättyihin tietoihin.

Ammattitutkinnon suorittaneiden työllisyys oli noin 80 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden yli 90 prosenttia sekä vuoden että viiden vuoden kuluttua valmistumisesta.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista sen sijaan noin 64 prosenttia oli työssä vuoden päästä valmistumisesta. Työttömien osuus oli noin 17 prosenttia. Viiden vuoden kuluttua valmistumisesta työllisten osuus oli 74 prosenttia ja työttömien 11 prosenttia.

Ikä ja koulutusala vaikuttavat työllisyyteen

Työllistyminen ja työttömyys vaihtelivat koulutusaloittain, ja myös koulutusalojen sisällä havaittiin eroja. Parhaiten olivat työllistyneet terveys- ja hyvinvointialojen, kaupan ja hallinnon alojen sekä palvelualojen tutkinnon suorittaneet. Heikointa työllistyminen taas oli tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalta, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden aloilta sekä taidealoilta valmistuneilla.

Työllistyminen vaihteli myös iän mukaan. Vuoden kuluttua perustutkinnosta valmistumisesta työllisten osuus oli selkeästi pienempi iältään nuorempien keskuudessa. Nuoret jatkavat opintojaan useammin kuin varttuneemmat tai suorittavat opintojen jälkeen varusmies- tai siviilipalveluksen. Viiden vuoden kuluttua eroa iän mukaan ei juurikaan ollut.

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden työllistymisessä koulutusalojen väliset erot olivat selkeästi pienempiä kuin perustutkintojen kohdalla. Suhteellisesti vähiten työllisiä oli kuitenkin samoilla aloilla kuin perustutkinnon suorittaneiden keskuudessa.

Aiheesta muualla