Om du är en arbetslös arbetssökande så kom ihåg att vara anträffbar också under sommaren

Nyheter

En arbetslös arbetssökande är skyldig att sköta sina ärenden på det sätt och vid den tidpunkt som avtalats med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. Som arbetssökande måste du också iaktta de anvisningar och utsatta tider som meddelats i webbtjänsten Mina e-tjänster eller på annat sätt.

Kom ihåg att vara anträffbar för TE-byrån eller kommunförsöket även under sommaren. Om dina kontaktuppgifter ändras eller om det sker andra förändringar i din situation, meddela om det i webbtjänsten Mina e-tjänster eller genom att ringa telefontjänsten.

Läs mer

Mer information

Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster (asiointi.mol.fi)