Arbetshälsoinstitutets nya rapport ger information och tips om hur man upprätthåller arbetsförmågan för personer med flera samtidiga anställningar

Nyheter

En undersökning som gjorts av Arbetshälsoinstitutet inom handelssektorn och turism- och restaurangbranschen visar att det är utmanande att bedöma belastningen och stödja arbetsförmågan på dem som har flera anställningar samtidigt.

Det finns många olika skäl till sysselsättning i flera samtidiga anställningar. Bakgrunden kan till exempel vara brist på heltidsarbete, en önskan om variation, förändringar i livssituationen eller ett försök att få flexibla arbetstider. 

Majoriteten av dem som besvarade enkäten och många av de intervjuade skulle hellre göra bara ett jobb. Av intervjuerna framgick det att till exempel svårigheten att återhämta sig från arbetet, oron för utkomsten och samordnandet av olika arbeten ansågs vara betungande.

Stödet på arbetsplatserna varierar och det är ofta arbetstagarens eget ansvar att upprätthålla arbetsförmågan.

Den färska rapporten från Arbetshälsoinstitutet tar fram goda metoder för att stödja arbetsförmågan hos personer som utför flera samtidiga arbeten.

Läs mer

Olika former av företagande

Mer information

Sysselsättning i flera samtidiga anställningar kräver en ny typ av stöd för att arbetsförmågan ska kunna upprätthållas (ttl.fi)