Työterveyslaitoksen uusi raportti antaa tietoa ja vinkkejä työkyvyn ylläpitämisestä monimuotoisessa työssä

Uutinen

Työterveyslaitoksen toimesta kaupan alalla sekä matkailu- ja ravitsemisalalla tehty kyselytutkimus osoittaa, että monimuotoista ansiotyötä tekevien kuormituksen arviointi ja työkyvyn tukeminen ovat haasteellisia tehtäviä.

Monimuotoinen ansiotyö tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö tekee useampaa työtä samanaikaisesti. 

Monimuotoiseen ansiotyöhön hakeudutaan monista eri syistä. Taustalla voi olla esimerkiksi puute kokoaikatyöstä, vaihtelun halu, elämäntilanteiden muutokset tai pyrkimys saada työaikajoustoja.  

Työterveyslaitoksen kyselyssä ilmeni, että valtaosa vastanneista tekisi mieluummin vain yhtä työtä. Haastatteluissa koettiin työkykyä kuormittavaksi esimerkiksi työstä palautumisen vaikeudet, huoli toimeentulosta sekä vaihtuvien työpalettien kokoaminen. Työpaikoilla tarjottava tuki vaihtelee ja työkyvyn ylläpito jääkin usein työntekijän omalle vastuulle.

Työterveyslaitoksen tuoreessa raportissa esitellään haastatteluissa esille tulleita hyviä käytäntöjä useaa samanaikaista työtä tekevien työkyvyn tukemiseksi ja työturvallisuudesta huolehtimiseksi työpaikoilla.

Lue lisää

Yrittäjyyden eri muotoja

Aiheesta muualla

Monimuotoinen ansiotyö vaatii uudenlaista tukea työkyvyn ylläpitämiseksi (ttl.fi)