SEASON2024-sökord för arbetsgivare och arbetssökande som stöd för säsongsarbetssökning

Nyheter

Marknadsföringen av säsongsarbetsplatser har börjat. Till exempel söker man bärplockare till många gårdar nästa sommar. Sökordet SEASON2024 är avsett att göra det lättare att hitta lediga säsongsarbetsplatser.

Om du håller på att annonsera om företagets lediga säsongsarbetsplatser på Jobbmarknaden, lägg till sökordet SEASON2024 i anslutning till platsannonsens rubrik. När de arbetssökande skriver sökordet i sökfältet i Jobbmarknadens arbetsplatssökning är det lätt att hitta lediga säsongsarbetsplatser.

– Motsvarande sökord har använts även tidigare år, det vill säga praxisen är bekant sedan tidigare för en del säsongsarbetsgivare. Säsongsarbetsplatser finns redan nu på Jobbmarknaden med sökordet SEASON2024, men arbetsgivarna meddelar om lediga säsongsarbetsplatser även senare på våren. Den egentliga arbetssäsongen på säsongsarbetsplatserna börjar först i juni, berättar Tomi Puranen, sakkunnig vid AN-byrån.

Även om sökordet för att annonsera och söka säsongsarbetsplatser är på engelska, är säsongsarbetsplatserna inte enbart avsedda för arbetssökande som kommer till Finland från utlandet, utan också för arbetssökande som bor i Finland. Dessutom finns annonserna om lediga säsongsarbetsplatser ofta på både finska och engelska. På så sätt nås arbetssökande som pratar ett främmande språk bättre. Det är viktigt att nå dem för att största delen av dem som år efter år söker sig till exempel till bärgårdar pratar ett främmande språk.

Anställningsförhållandets längd varierar och flitiga arbetstagare kan erbjudas arbete även i fortsättningen

Sökordet SEASON2024 används mycket i de platsannonser som jordbruksföretagarna publicerar, men det innebär inte att sökordet inte kan användas i samband med annat än anmälan om gårdsarbete.

– Utöver gårdar erbjuds säsongsarbete till exempel inom trädgårds- och grönbyggnadsbranschen. Det finns dock flest lediga säsongsarbetsplatser på gårdar. Under för- och högsommaren erbjuds till exempel plockning av jordgubbar och hallon, och på vissa gårdar fortsätter verksamheten som plockning av blåbär av busktyp senare på sommaren. Dessutom kan man erbjuda arbete för att plocka bär eller skogsbär som odlats i växthus, varvid anställningsförhållandet kan fortsätta till sent på hösten, berättar Tomi Puranen och tillägger att anställningsförhållandena dock i regel pågår från juni till augusti på säsongsarbetsplatserna.

Arbetsgivare som erbjuder säsongsarbete önskar ofta att de får behålla samma arbetstagare under flera somrar.

– Arbetsgivarna sysselsätter gärna flitiga och pålitliga arbetstagare även under de kommande åren, eftersom arbetsgivarna på så sätt kan vara säkra på att de får sådana arbetstagare som kan sina arbetsuppgifter. Det är vanligt att samma arbetstagare kommer till bärgårdarna år efter år, särskilt från utlandet, till exempel från Ukraina, Vitryssland och Vietnam. Arbetstagarens hemland har ingen betydelse, eftersom det viktigaste för arbetsgivarna är att arbetstagaren är motiverad att arbeta. Bristen på språkkunskaper är inte heller ett problem, eftersom det är möjligt att arbeta även om man inte kan tala finska, beskriver Puranen säsongsarbetet, och enligt honom kan man kalla företag som erbjuder säsongsarbete vårt lands mest internationella arbetsgemenskaper.

Kontrollera det ansökningssätt som arbetsgivaren önskar och kom ihåg att sköta tillståndsärenden

Man kan ofta söka till säsongsarbetsplatser med en traditionell arbetsansökan och meritförteckning. Till vissa säsongsarbetsplatser söker man med en ansökningsblankett som finns på företagets egen webbplats. Det ansökningssätt som arbetsgivaren önskar anges i allmänhet i platsannonsen.

Arbetssökande från EU- och EES-länder, det vill säga länder med fri rörlighet, behöver inget intyg eller tillstånd för säsongsarbete. Många arbetsgivare är också intresserade av att rekrytera från andra EU-länder, såsom Slovakien, Rumänien och Baltikum. Det europeiska samarbetsnätverket EURES, vars uppgift är att underlätta möten mellan arbetssökande och arbetsgivare i Europa, har marknadsfört finländska säsongsarbetsplatser i dessa länder vid sidan av andra EU-länder.

Andra än medborgare i EU-/EES-länder ska ansöka om antingen intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete beroende på hur länge arbetsavtalet gäller.

Vad annat bör man veta om säsongsarbete?

– Det lönar sig att förbereda sig på att i synnerhet bärplockning på friland är fysiskt krävande arbete. Det är lättare och snabbare att plocka i växthus eftersom arbetet utförs stående. Arbetets svårighetsgrad syns i allmänhet i lönen. Dessutom lönar det sig att komma ihåg att väderförhållandena i Finland kan variera under sommaren: det kan vara värmebölja eller så kan det ösregna, påminner Tomi Puranen.

Du kan bekanta dig med de lediga säsongsarbetsplatser som hittills har annonserats på Jobbmarknaden.

Läs mer

Mer information

Bekanta dig med gratis arbetsgivarrådgivning (workinfinland.com)