SEASON2024-hakusana työnantajien ja työnhakijoiden käyttöön kausityönhaun tueksi

Uutinen

Kausityöpaikkojen markkinointi on alkanut. Esimerkiksi monille maatiloille haetaan marjanpoimijoita ensi kesäksi. Hakusana SEASON2024 on tarkoitettu helpottamaan avoimien kausityöpaikkojen löytymistä.

Jos olet ilmoittamassa yrityksesi avoimista kausityöpaikoista Työmarkkinatorilla, lisää työpaikkailmoituksen otsikon yhteyteen hakusana SEASON2024. Kun työnhakijat kirjoittavat Työmarkkinatorin työpaikkahaun hakukenttään kyseisen hakusanan, avoimet kausityöpaikat löytyvät helposti.

– Vastaavia hakusanoja on ollut käytössä myös aiempina vuosina, eli käytäntö on osalle kausityönantajista entuudestaan tuttu. Kausityöpaikkoja löytyy SEASON2024-hakusanalla Työmarkkinatorilta jo nyt, mutta työnantajat ilmoittavat avoimista kausityöpaikoista vielä myöhemminkin keväällä. Varsinainen työntekokausi alkaa kausityöpaikoissa vasta kesäkuussa, kertoo TE-toimiston asiantuntija Tomi Puranen.

Vaikka kausityöpaikkojen ilmoittamiseen ja hakemiseen tarkoitettu hakusana on englanninkielinen, kausityöpaikkoja ei ole tarkoitettu pelkästään ulkomailta Suomeen tuleville työnhakijoille, vaan myös Suomessa asuville työnhakijoille. Lisäksi ilmoitukset avoimista kausityöpaikoista löytyvät usein sekä suomen- että englanninkielisinä. Näin vieraskieliset työnhakijat tavoitetaan paremmin. Heidän tavoittaminen on tärkeää sen vuoksi, että vuodesta toiseen suurin osa esimerkiksi marjatiloille hakevista henkilöistä on vieraskielisiä.

Työsuhteiden kesto vaihtelee, ja ahkerille työntekijöille voidaan tarjota työtä myös jatkossa

SEASON2024-hakusanaa käytetään paljon maatilayrittäjien julkaisemissa työpaikkailmoituksissa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö hakusanaa voisi käyttää muusta kuin maatilatyöstä ilmoittamisen yhteydessä.

– Maatilojen lisäksi kausityötä on tarjolla esimerkiksi puutarha- ja viherrakentamisaloilla. Maatilojen avoimia kausityöpaikkoja löytyy kuitenkin eniten. Alku- ja keskikesällä on tarjolla esimerkiksi mansikan ja vadelman poimintaa, ja joillakin tiloilla toiminta jatkuu pensasmustikan poimintana myöhemmin kesällä. Lisäksi työtä voi olla tarjolla kasvihuoneissa viljeltyjen marjojen tai metsämarjojen poiminnassa, jolloin työsuhde saattaa jatkua myöhäiseen syksyyn, Tomi Puranen kertoo ja lisää, että pääsääntöisesti työsuhteet kestävät kausityöpaikoissa kuitenkin kesäkuusta elokuuhun.

Kausityötä tarjoavat työnantajat usein toivovat, että samat työntekijät tulevat heille töihin useampana kesänä.

– Työnantajat työllistävät mielellään seuraavinakin vuosina ahkeria ja luotettavia työntekijöitä, koska tällä tavoin työnantajat voivat olla varmoja siitä, että he saavat sellaisia työntekijöitä, jotka osaavat työtehtävänsä. Marjatiloille tapaakin tulla vuodesta toiseen samoja työntekijöitä erityisesti ulkomailta, kuten esimerkiksi Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Vietnamista. Työntekijän kotimaalla ei ole merkitystä, koska tärkeintä työnantajille on, että työntekijä on motivoitunut tekemään työtä. Myöskään kielitaidon puute ei ole ongelma, koska työskentely on mahdollista, vaikka ei osaisi puhua suomea, Puranen kuvaa kausityötä, jota tarjoavia yrityksiä voi hänen mukaansa kutsua maamme kansainvälisimmiksi työyhteisöiksi.

Tarkista työnantajan toivoma hakemistapa ja muista lupa-asioiden hoitaminen

Kausityöpaikkoihin voi hakea usein perinteisellä työhakemuksella ja ansioluettelolla. Joihinkin kausityöpaikkoihin haetaan yrityksen omilta verkkosivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella. Työnantajan toivoma hakemistapa ilmoitetaan yleensä työpaikkailmoituksessa.

EU- ja ETA-maista eli vapaan liikkuvuuden maista tulevat työnhakijat eivät tarvitse todistusta tai lupaa kausityöntekoa varten. Monet työnantajat ovatkin kiinnostuneita rekrytoimaan muista EU-maista, kuten Slovakiasta, Romaniasta ja Baltian maista. Eurooppalainen yhteistyöverkosto EURES, jonka tehtävänä on helpottaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista Euroopan alueella, on markkinoinut suomalaisia kausityöpaikkoja muiden EU-maiden ohella näissä maissa.

Muiden kuin EU-/ETA-maiden kansalaisten täytyy hakea joko kausityötodistusta tai oleskelulupaa kausityötä varten sen mukaan, minkä kestoinen työsopimus on kyseessä.

Mitä muuta kausityöstä on hyvä tietää?

– Kannattaa varautua siihen, että varsinkin avomaalla tapahtuva marjojenpoiminta on fyysisesti vaativaa työtä. Kasvihuoneissa poimiminen on helpompaa ja nopeampaa, koska työtä tehdään seisaallaan. Työn vaativuustaso näkyy yleensä palkassa. Lisäksi kannattaa muistaa, että Suomen kesän sääolosuhteet voivat olla vaihtelevat: voi olla hellettä tai sataa kaatamalla, Tomi Puranen muistuttaa.

Voit käydä tutustumassa tähän mennessä ilmoitettuihin avoimiin kausityöpaikkoihin Työmarkkinatorilla.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Maksuton työnantajaneuvonta rekrytoinnin tueksi (workinfinland.com)