AN-byråernas evenemangsproduktion anpassar sig till samhällets behov

Nyheter

AN-byråernas evenemangsproducenter arrangerar både regionala och riksomfattande evenemang som ofta produceras i samarbete med olika aktörer. Det verkar som om evenemangen kan tillgodose medborgarnas behov. Ett tecken på detta är finalkandidatskapet i evenemangsbranschens tävling inom AN-byråernas evenemangsproduktion.

Vid alla 15 AN-byråer i Finland finns sakkunniga som också har till uppgift att ordna evenemang. En del sakkunniga planerar evenemang på heltid, men största delen av dem planerar evenemangen vid sidan av andra uppgifter. En AN-byrå har i genomsnitt en–två personer som arbetar med att producera evenemang.

– Skillnaden mellan olika AN-byråer är antalet evenemang som arrangeras. Vi arrangerar inom större sysselsättningsområden flera evenemang under året och i mindre områden kan evenemangsproducenterna satsa på ett stort evenemang per år. Antalet varierar alltså, men inte kvaliteten, eftersom jag anser att det arrangeras högklassiga evenemang överallt i Finland, berättar evenemangskoordinator Olli Salonen vid Nylands AN-byrå. 

AN-byråernas viktigaste samarbetspartner i produktionen av evenemang är aktörer som arbetar med sysselsättning. Till denna grupp hör till exempel kommunförsök, kommuner, läroanstalter, arbetsgivare samt olika arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Bland aktörerna inom statsförvaltningen samarbetar evenemangsproducenterna till exempel med Business Finland.

Ett brett utbud av evenemang

Hurdana evenemang arrangerar AN-byråernas evenemangsproducenter?

– Utbudet är brett. Liknande evenemang arrangeras inom många sysselsättningsområden, men det kan finnas nyansskillnader mellan dem. Största delen av evenemangen är rekryteringsevenemang för arbetssökande, såsom mässor och rekryteringsträffar. Om en enskild arbetsgivare behöver ett visst antal arbetstagare kan vi arrangera skräddarsydda rekryteringar. Det är en stor utmaning för arbetsgivaren att snabbt hitta till exempel 1 000 anställda. Då behövs samarbete mellan flera olika organisationer. Vi har ordnat skräddarsydda rekryteringar med kommunerna eftersom de känner till befolkningsunderlaget i området. Via skräddarsydda rekryteringarna har man sökt arbetstagare till exempel till SOL-tjänsterna för Lovisa kärnkraftverks behov, Valmet Automotive och varvet Meyer Turku, räknar Olli Salonen upp.

Tidigare arrangerade AN-byråerna också på plats i byråerna olika infotillfällen för arbetssökande som informerade om till exempel lagreformer och nya tjänster. Numera förverkligas denna typ av evenemang huvudsakligen på nätet. Ökningen av antalet webbevenemang har delvis påverkats av coronapandemin, då man var tvungen att hitta alternativa sätt att förverkliga live-evenemang. Från den tiden har fungerande praxis, som till exempel webbevenemangen, bevarats.

Utöver evenemang för arbetssökande arrangerar AN-byråernas evenemangsproducenter evenemang om olika ämnen för arbetsgivare och organisationer, till exempel om hurdana evenemang det är möjligt att arrangera med AN-byrån.

– Det lönar sig att kontakta AN-byråns företagstjänster i din region om du är arbetsgivare och intresserad av att arrangera ett rekryteringsevenemang tillsammans med AN-byrån.  De sakkunniga inom företagstjänster kommer överens med dig om ett möte där man börjar planera evenemanget, instruerar Salonen.

Utöver regionala evenemang arrangerar AN-byråernas evenemangsproducenter riksomfattande evenemang.

– Ett exempel på riksomfattande evenemang är den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan som genomfördes för första gången förra hösten. Dessutom är evenemangen i anslutning till internationell rekrytering ofta riksomfattande. Bland dessa kan nämnas till exempel evenemanget European Job Days, som i själva verket sträcker sig utanför Finlands gränser, eftersom det är ett evenemang som omfattar hela Europa. Vi hoppas att det ordnas fler riksomfattande evenemang och därför försöker vi ofta utreda om det vid regionala evenemang kan finnas en dimension som kan genomföras virtuellt. På så sätt är det möjligt att nå en större publik.

Positiva effekter

Eftersom evenemangen som AN-byråerna arrangerar är avgiftsfria är det inte möjligt att mäta deras popularitet till exempel på basis av biljettförsäljningen. Besökarresponsen ger dock information om hur stort genomslag evenemangen får. Arbetsgivarna ger dessutom information om hur evenemanget har påverkat deras rekryteringar.

– Vi har konstaterat att rekryteringsevenemangen lyckas lösa matchningsutmaningen, som är ett problem inom många branscher. Detta syns särskilt i evenemang som fokuserar på rekrytering inom en viss bransch, eftersom studerande inom branschen ofta deltar i sådana evenemang. Ett annat exempel på genomslagskraften är sommarjobbsevenemang där unga som inte nödvändigtvis ännu har erfarenhet av arbetslivet får träffa arbetsgivarna ansikte mot ansikte och på så sätt får en uppfattning om hurdant det skulle vara att arbeta för arbetsgivaren i fråga. Det är en annan sak än att bara skicka in en ansökan på nätet. Vid sommarjobbsevenemang ordnar arbetsgivarna ofta snabbintervjuer och då främjas sysselsättningen konkret. Rekryteringsevenemangen kan vara en mycket snabb väg till sysselsättning, berättar Olli Salonen.

I år är planen att förverkliga ett eller två riksomfattande evenemang. Den ena är evenemanget Hela Finland rekryterar, vars mål är att landsomfattande lyfta fram de branscher och områden där det råder brist på arbetstagare. Ett annat evenemang som planeras är den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan, som alltså är avsedd att arrangeras för andra gången. Vi informerar via AN-byråns kommunikationskanaler om evenemangen i fråga förverkligas.

Framtiden och finalkandidat

Hur ser framtiden ut för evenemangsproduktionen när man beaktar att AN-byråerna  dras in i början av 2025 och att ansvaret för att ordna arbetskraftsservice överförs på kommunerna?

– Evenemangsproduktion behövs säkert även i framtiden. Ännu i detta skede är det oklart hur och i vilken form evenemangsproduktionen förverkligas och vem som fungerar som arrangörer efter förändringen. Jag anser att det är viktigt att bevara och intensifiera det regionala och riksomfattande samarbetet, funderar Salonen.  

Den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan som arrangerades för första gången i höstas var en framgång. En virtuell karta publicerades för evenemanget och i den hittade man evenemangen runt om i Finland under temaveckan. Kartan besöktes till och med 121 000 gånger. Den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan är finalist i tävlingen Evento Awards, i kategorin för avgiftsfria Konsumentevenemang. Segrarna väljs torsdagen den 11 april.

Vad tycker du att finalkandidatskapet berättar om och hur känns det?

– Det känns väldigt fint. Målet med den riksomfattande arbetskraftsutbildningsveckan var att arbetssökande skulle kunna hitta nya intressanta branscher och rutter för snabbare sysselsättning. Jag anser att kandidaturen vittnar om en ökad uppskattning för evenemangen och om att vi med de evenemang som produceras av statsförvaltningen kan ge samhället mervärde. Vi anpassar oss till det befintliga samhället genom att arrangera produktioner och evenemang som det finns behov av. Vi synliggör arbetsplatser och tjänster som är intressanta och som människor vill höra mer om, berättar Salonen och tillägger att även podcaster i framtiden kommer att bli en del av evenemangsproduktionen.    

Mer information

Arbets- och näringsbyråerna (toimistot.te-palvelut.fi)