Tiden för behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare har halverats

Nyheter

Tack vare arbets- och näringstjänsternas, Migrationsverkets och arbets- och näringsministeriets utvecklingsåtgärder har tiden för behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare förkortats till i genomsnitt 41 dygn i februari 2024. I fjol samma tid var behandlingstiden 77 dygn.

Särskilt betydande är att behandlingarna i positiva beslut om uppehållstillstånd går fortare. För första tillstånd var behandlingstiden i genomsnitt 23 dygn i februari 2024. De fortsatta tillstånden behandlades i genomsnitt inom 21 dygn.

I februari 2024 fattade arbets- och näringsbyråerna delbesluten om första tillstånd och fortsatta tillstånd i genomsnitt inom 12 dygn, och Migrationsverket de därpå följande positiva besluten i genomsnitt inom 9 dygn.

Förutom behandlingstiderna har också köerna på arbets- och näringsbyråerna blivit betydligt kortare. I januari 2024 fanns det över 1 100 ansökningar i behandlingskön, men i februari hade antalet minskat till 59 ansökningar.

Under de senaste åren har Migrationsverket satsat mycket på att automatisera en stor del av beslutsfattandet. Även den automationsteknik som togs i bruk inom arbets- och näringstjänsterna i januari 2024 har gjort mycket för att försnabba beslutsfattandet.

Mer information