Työntekijän oleskelulupien käsittelyaika puolittui

Uutinen

TE-palveluiden, Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kehitystoimet ovat lyhentäneet työntekijän oleskelulupien käsittelyaikaa keskimäärin 41 vuorokauteen helmikuussa 2024. Vuotta aikaisemmin käsittelyaika oli 77 vuorokautta.

Erityisen merkittävää on myönteisten lupapäätösten käsittelyajan nopeutuminen. Käsittelyaika oli ensimmäisissä luvissa keskimäärin 23 vuorokautta helmikuussa 2024. Jatkoluvat käsiteltiin keskimäärin 21 vuorokaudessa.

Helmikuussa 2024 myönteiset osapäätökset ensimmäisiin ja jatkolupiin tehtiin TE-toimistoissa keskimäärin 12 vuorokaudessa, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto teki myönteiset päätökset keskimäärin 9 vuorokaudessa.

Käsittelyaikojen lisäksi myös hakemusten käsittelyjonot ovat TE-toimistoissa lyhentyneet merkittävästi. Tammikuun 2024 alussa käsittelyä odottavia hakemuksia oli yli 1 100, kun helmikuussa määrä oli pudonnut 59 hakemukseen.

Maahanmuuttovirasto on viime vuosina panostanut vahvasti päätöksenteon osa-automaation kehittämiseen. Päätöksentekoa on merkittävästi nopeuttanut myös TE-palveluissa tammikuussa 2024 käyttöön otettu avustava automaatio.

Aiheesta muualla