Jobbsökning 

Jobbsökning kräver aktivitet och initiativ. Du kan och bör utveckla dina färdigheter i att söka jobb. På Jobbmarknaden kan du bekanta dig med tips och regler för jobbsökning och skapa en egen profil för att få arbetsplatsrekommendationer.

Att anmäla sig som arbetssökande

På Jobbmarknaden hittar du en översikt över information och tjänster som hänger ihop med arbetslivet. Du kan anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster, skapa en jobbsökningsprofil och söka jobb.

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt. Du kan anmäla dig som arbetssökande innan arbetslösheten eller permitteringen börjar, men gör det senast den första dagen du är arbetslös. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa först från och med dagen du anmäler dig.

Läs mer

Jobbmarknaden hjälper dig att söka jobb 

När du loggar in på Jobbmarknaden och skapar en jobbsökningsprofil får du förslag på lediga arbetsplatser utifrån din erfarenhet och ditt kunnande. Du kan logga in på Jobbmarknaden till exempel med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Det är avgiftsfritt att använda Jobbmarknaden. 

Arbetsgivare kan bläddra bland jobbsökningsprofilerna som användarna har publicerat och hitta lämpliga arbetstagare. Du kan själv bestämma vilka uppgifter som publiceras så att arbetsgivare kan se dem. Kom också ihåg att upprätthålla din profil och att lägga till kompetens som du får via dina hobbyer och förtroendeuppdrag.

Den kundservicemodellen för arbetssökande har tagits i bruk vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken. Målet är att arbetssökande ska sysselsättas så snabbt som möjligt. För att främja sysselsättningen ordnas en inledande intervju och jobbsökarsamtal för den arbetssökande.

Jobba utomlands

Om du vill arbeta utomlands, bekanta dig med sektionen Internationalitet. 

  • Jobbsökning kräver egen aktivitet, men allt behöver du inte göra själv. Olika tjänster hjälper dig i din arbetssökning i olika livssituationer.

  • I de kommunala sysselsättningsförsöken överförs en del av arbets- och näringsbyråernas uppgifter som gäller vissa kundgrupper genom lagstiftning till kommunerna som deltar i de kommunala sysselsättningsförsöken. De regionala försöken inleddes 1.3.2021. Alla kommunala försök avslutas 31.12.2024.

  • Syftet med ungdomsgarantin är att främja ungas placering i utbildning och på arbetsmarknaden, förhindra långvarig arbetslöshet och förebygga utslagning.

  • Säsongsarbete kan sysselsätta dig under en del av året. Du kan söka kortvarigt säsongsbetonat arbete året runt.

Återvänder du till jobbet?

Återvänder du till jobbet efter saker som föräldraledighet eller närståendevård? På Jobbmarknaden hittar du råd och tjänster för att stödja din jobbsökning och yrkesbyte. Läs mer:

Jag återvänder till jobbet

Har din arbetslöshet fortsatt under lång tid?

Känns det svårt att få ett jobb eller har det varit länge sedan din senaste anställning? Ett brett utbud av hjälp finns tillgängligt. Du hittar information om de olika alternativen på Jobbmarknaden. Läs mer:

Min arbetslöshet har pågått länge

Är du arbetslös eller på väg att bli arbetslös?

Kolla jobbsökningstipsen och reglerna för att ansöka om arbetslöshetsförmån på Jobbmarknaden. Registrera dig och skapa din egen jobbsökningsprofil för att få jobbrekommendationer som passar dig bäst. Läs mer:

Jag är arbetslös eller jag ska bli arbetslös

Har du blivit permitterad?

När du är permitterad avbryts din anställning och lönebetalning för en bestämd period. Arbetslöshetsskyddet kan garantera din försörjning under permitteringstiden. Läs mer:

Jag har blivit permitterad

Ansöker du om utkomstkydd för arbetslösa?

Syftet för utkomstskyddet för arbetslösa är att kompensera för de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig. Det första du behöver göra är att registrera dig som arbetssökande i arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster. Läs mer:

Jag ansöker om utkomstkydd för arbetslösa

Behöver du hjälp för att stödja din arbetsförmåga?

Ibland kan du vara i en situation där dina chanser att få ett jobb eller behålla ditt jobb är nedsatt. Du kan få hjälp till din situation till exempel genom arbetsträning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Läs mer:

Jag behöver hjälp för att stödja min arbetsförmåga

Är du på väg till Finland som arbetstagare?

På Jobbmarknaden finns det information om att börja arbeta och arbetslivet i Finland. Läs mer:

Jag har för avsikt att komma till Finland och jobba

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: