AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer

TE24-databank

I databanken delas material som producerats i olika AN24-grupper och informationsdelningsbehov som identifierats av UF-centret samt frågor och önskemål som kommit in via begäran om information och som hjälper framtida sysselsättningsområden att förbereda sig på förändringen. Dessutom publiceras kommunernas frågor och begäran om information i databanken för att synligheten ska vara så omfattande som möjligt.

AN24-databanken upprätthålls av UF-centret. Materialet är avsett för internt bruk som stöd för beredningen. Databankens innehåll uppdateras och utökas i takt med att verkställandet framskrider i olika arbetsgrupper och de identifierade informationsbehoven för både UF-centret och kommunerna bildas.

De kommunrepresentanter som deltar i beredningen av kommande sysselsättningsområden kan få användarrätt till AN24-databanken.
Du får användarrätt till databanken när du första gången öppnar länken och skickar en begäran om användarrättighet.

Ifall du har problem med inloggningen, vänligen kontakta tea.nieminen@ely-keskus.fi.

Ifall flera personer från samma organisation har problem med inloggningen, önskar vi att ni skickar e-postadresserna samlat i samma meddelande.

AN24-databank, på finska (taimi.sharepoint.com)