TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta

TE24-tietopankki

Tietopankissa jaetaan eri TE24-toimeenpanoryhmissä tuotettuja materiaaleja ja KEHA-keskuksen tunnistamia tiedonjakotarpeita sekä tietopyyntöjen kautta tulleita kysymyksiä ja toiveita, jotka auttavat tulevia työllisyysalueita valmistautumaan muutokseen. Lisäksi kuntien lähettämät kysymykset ja tietopyynnöt julkaistaan tietopankissa, jotta näkyväisyys olisi mahdollisimman laaja.

TE24-tietopankkia ylläpitää KEHA-keskus. Materiaalit ovat tarkoitettu sisäiseen käyttöön valmistelun tueksi. Tietopankin sisältö päivittyy ja lisääntyy sitä mukaa, kun toimeenpanotyö eri työryhmissä edistyy ja tunnistetut tietotarpeet sekä KEHA-keskuksen että kuntien osalta muodostuvat.

Käyttöoikeuden TE24-tietopankkiin voivat saada tulevien työllisyysalueiden valmistelijat, TE-toimistojen ja kuntakokeilujen henkilöstö sekä ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen uudistukseen liittyvä henkilöstö.

Käyttöoikeuden tietopankkiin saat, kun ensimmäisen kerran avaat linkin ja lähetät käyttöoikeuspyynnön. Mikäli sinulla on kirjautumisongelmia, ole yhteydessä tea.nieminen@ely-keskus.fi. Jos samasta organisaatiosta on useammalla kirjautumisongelmia, toivomme sähköpostiosoitteet kootusti samassa viestissä. 

TE24-tietopankki (taimi.sharepoint.com)