Utnyttja det nya sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år

Nyheter

AN-byråerna och kommunförsöken kan bevilja din organisation sysselsättningsstöd för lönekostnaderna för arbetslösa arbetssökande som fyllt 55 år och som är kunder hos dem.

Syftet med stödet är att främja sysselsättningen av personer som fyllt 55 år genom att förbättra deras yrkeskompetens eller företagarfärdigheter. Sysselsättningsstöd beviljas och betalas till arbetsgivaren, men vid beviljandet av stödet det väsentligaste är servicebehovet för en arbetslös arbetssökande.

Sysselsättningsstödet förutsätter att en arbetslös arbetssökande som anställs i anställningsförhållande har fyllt 55 år och varit arbetslös i minst 24 månader under de 28 månader som omedelbart föregår beviljandet av sysselsättningsstödet.

Sysselsättningsstödet utgör 70 procent av lönekostnaderna. Stöd kan beviljas för 10 månader, dock högst för den tid anställningsförhållandet varar. Sysselsättningsstöd betalas till ett belopp av högst 1 770 euro per månad.

Du kan ansöka om stöd den 27 juni 2023 via AN-tjänsternas Mina e-tjänster på Jobbmarknaden. Ansök om sysselsättningsstöd i god tid innan anställningen inleds. Anställningsförhållandet kan inledas först när sysselsättningsstöd har beviljats.

Läs mer

Sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år