Hyödynnä uutta 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea

Uutinen

TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää organisaatiollesi työllistämistukea asiakkaanaan olevien 55 vuotta täyttäneiden työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Tuen tarkoituksena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä parantamalla heidän ammatillista osaamistaan tai yrittäjävalmiuksiaan. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntämisessä olennaisinta on työttömän työnhakijan palvelutarve.

Työllistämistuki edellyttää, että työsuhteeseen palkattava työtön työnhakija on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työtön vähintään 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Työllistämistuen määrä on 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki voidaan myöntää 10 kuukaudeksi, mutta kuitenkin enintään työsuhteen keston ajaksi. Työllistämistukea maksetaan enintään 1 770 euroa kuukaudessa.

Voit hakea tukea sähköisesti 27.6.2023 lähtien Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Hae työllistämistukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Työsuhde voi alkaa vasta, kun tuki on myönnetty.

Lue lisää

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki