Med Förmågaren kan du kartlägga din arbets- och funktionsförmåga och hittta din styrka

Nyheter

Det är nu möjligt att använda sig av Förmågaren på Jobbmarknaden. Den har förverkligats i samarbete med Arbetshälsoinstitutet.

Förmågaren är en webbenkät med hjälp av vilken du får information om din arbets- och funktionsförmåga. Dessutom kan du reda ut dina väsentliga styrkor och möjliga utveckligsmål. Förmågaren är avsedd för alla personer i arbetsför ålder.

Det är lätt att använda sig av Förmågaren. Du svarar på flervalsfrågor, som bl.a. berör välbefinnande, färdigheter och delaktighet i arbetslivet. Du kan besvara frågorna självständigt eller t.ex. tillsammans med en närstående.

När du har svarat på frågorna ger Förmågaren dig personlig respons och föreslår vid behov fortsatta åtgärder för att upprätthålla din välmåga eller förbättra den. Ifall du fyller i Förmågaren på nytt i ett senare skede, visar den dig de ändringar som skett i din arbets- och funktionsförmåga och hjälper dig på så sätt att följa med din situation.

Förmågaren är tillgänglig på Jobbmarknaden på svenska, finska och engelska.

Förmågaren