Kykyviisarilla voit arvioida työ- ja toimintakykyäsi sekä löytää vahvuutesi

Uutinen

Työmarkkinatorilla on nyt mahdollista hyödyntää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettua Kykyviisaria.

Kykyviisari on verkkokysely, jonka avulla saat tietoa työ- ja toimintakyvystäsi. Lisäksi voit selvittää keskeisiä vahvuuksiasi ja mahdollisia kehittämiskohteita. Kykyviisari on tarkoitettu kaikille työikäisille.

Kykyviisarin käyttö on helppoa. Kyselyssä vastaat monivalintakysymyksiin, jotka koskevat muun muassa hyvinvointia, taitoja ja työelämään osallistumista. Voit vastata kyselyyn joko itsenäisesti tai yhdessä toisen henkilön, esimerkiksi läheisesi kanssa.

Kun olet täyttänyt kyselyn, Kykyviisari antaa sinulle henkilökohtaista palautetta ja ehdottaa tarvittaessa jatkotoimia hyvinvointisi ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Jos täytät Kykyviisarin uudelleen myöhemmin, se tuo työ- ja toimintakyvyssäsi tapahtuneet muutokset näkyville ja auttaa sinua seuraamaan tilannettasi.

Kykyviisari on saatavilla Työmarkkinatorilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kykyviisari