De första aktiviteterna för personkunderna är nu i bruk i e-tjänsterna

Nyheter

I det första skedet inleddes arbetskraftspolitiska utlåtanden och möjligheten att svara på begäran om utredning.

Övergången från en tjänst till en annan baseras på identifieringsdata. Övergången är säker och tjänsten styr användningen.

Om du alltså inom Mina e-tjänster hanterar ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa kommer du att överföras till en annorlunda blankett än tidigare och samtidigt till ett annat system. Efter att ha behandlat ärendet, återgår du automatiskt till Mina e-tjänster.

Digitaliseringen av AN-tjänsterna framskrider

I projektet Digitalisering av arbets- och näringstjänster förnyas och digitaliseras statens arbets- och näringstjänster och de nuvarande e-tjänsterna som tillhandahålls via Mina e-tjänster överförs stegvis till den systemmiljö som byggs upp på Jobbmarknaden. Målet är att både AN-tjänsternas e-tjänster och kundhanteringssystemet i huvudsak ska ha förnyats före utgången av år 2023.