Sähköisen TE-asioinnin uudistamisen ensimmäiset toiminnot asiakkaiden käytössä

Uutinen

Ensimmäisenä otettiin käyttöön sähköiset työttömyysturvaan liittyvät selvityspyyntö- ja lausuntoasioinnit.

Käyttäjälle siirtyminen asiointipalveluista toiseen sekä ulkoasultaan erilaiselle asiointilomakkeelle perustuu tunnistautumistietoihin. Siirtyminen on turvallista ja asiointipalvelu ohjaa käyttöä.

Jos siis asioit sähköisesti työttömyysturvaan liittyvissä selvityspyyntö- tai lausuntoasioissa, sinut siirretään ulkoasultaan erilaiselle asiointilomakkeelle ja samalla toiseen järjestelmään. Asian käsittelyn jälkeen palaat automaattisesti takaisin Oma asiointiin.

TE-palvelujen digitalisointi etenee

Työ- ja elinkeinopalvelujen digitalisaatio -hankkeessa uudistetaan ja sähköistetään valtion työ- ja elinkeinopalveluita ja nykyiset Oma asiointi -palvelun kautta tarjottavat sähköiset asiointipalvelut siirtyvät vaiheittain Työmarkkinatorille rakentuvaan järjestelmäympäristöön. Tavoitteena on, että sekä TE-asiointipalvelu että asiakkuudenhallintajärjestelmä olisivat pääosin uudistettu vuoden 2023 loppuun mennessä.