Handledningen som publicerats i Suomi.fi-tjänsten hjälper i frågor som gäller företagets ekonomiska situation

Nyheter

Vet du hur du identifierar den ekonomiska situationen för ditt företag och väljer den bästa lösningen för din situation? Handledningen Ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem ger svar på dessa frågor.

Handledningen Ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem är ett gratis och omfattande informationspaket som publicerats i Suomi.fi-tjänsten och som hjälper företagare att identifiera, lösa och förebygga ekonomiska problem. I handledningen får du svar på bland annat följande frågor.

  • Hur bedömer du företagets ekonomiska situation och lönsamhet?
  • Hur förbättrar du företagets kassaflöde, likviditet och resultat?
  • Hur ansöker du om finansiering, stöd eller arrangemang för betalning av skulder?
  • Vad ska du göra om företaget är insolvent eller hotas av konkurs?
  • Hur avslutar du företagsverksamheten på ett kontrollerat och ansvarsfullt sätt?

Målet är att hjälpa företagare att klara av ekonomiska svårigheter och fortsätta verksamheten så länge som möjligt. Handledningen ger också tips på hur man kan planera framtiden och förbereda sig för överraskande situationer. Den innehåller också länkar till andra nyttiga tjänster och informationskällor, såsom tjänsten Företagarens ekonomihjälp, som ger dig avgiftsfri och konfidentiell rådgivning i ekonomiska frågor.

Bekanta dig med handledningen i Suomi.fi-tjänsten.

Ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem (Suomi.fi)

Jobbmarknaden som hjälp för företagare

Även Jobbmarknaden har omfattande information om och stöd för företagets olika situationer och företagande. På Jobbmarknaden hittar du information, tjänster och verktyg som hjälper dig när du är företagare eller planerar att bli företagare. På Jobbmarknaden hittar du information till exempel om

  • att starta och utveckla ett företag,
  • förändringar i anställningsförhållandet,
  • olika företagsformer och alternativ,
  • rekrytering från utlandet samt
  • utveckling av personalens kompetens och personalens välbefinnande.

Läs mer